Montera stämplar / Mount Stamps

Montera dina stämplar själv!

Mount  your own stamps!

De största fördelarna med att köpa omonterade stämplar tycker jag är:

 •  billigare att inköpa
 • billigare frakt
 •  tar mindre plats
 • större kontroll vart man stämplar då akryl klossen som man sätter fast den monterade stämpel är genomskinlig. För att få exakt placering kan man använda en stamp-a-ma-jig

****

Mount you stamp yourself!

I think the main advantages with buying unmounted stamps are:

cheaper to purchase
cheaper shipping
take up less space to store
more  control where you are stamping, the acrylic block that you attach the mounted stamp  on is transparent. To get the exact control  you can use a stamp-a-ma-jig.

****

Jag använder Stick & Kling /EZ när jag montera mina stämplar, har provat dubbelhäftad tejp och Tack’n Peel  men gillade ingen av metoderna. Många tycker att det är kladdigt och besvärligt att hantera Stick & Kling /EZ, men med min metod är detta inget problem.


1.

Jag börjar med att ansa stämpel från onödigt gummi, så nära motivet som det bara går. Lämnas för mycket gummi kvar runt motivet så samlas det färg där vilket lämnar skuggor
och fula märken vid stämplingen. Till detta skaffade jag mig en HoneyBee sax, den är värd vart enda öre, den kan jag varmt rekommendera.

****

I will start by trimming the rubber stamp from unnecessary rubber, so close to the subject as I possibly can. I you live to  much rubber around the motive, it can pick up color  and  leaving shadows and unsightly marks when stamping. For this I got me a scissors HoneyBee in mine case, it’s worth every penny i spent one it…. I can heartily recommend the scissors HoneyBee.

2.

Därefter tar jag bort skyddspappret från den klistriga delen av Stick & Kling /EZ och lägga ut stämplarna så jag får ut max från varje ark. De små rest bitar spar jag, till kommande små stämplar och har de en rak ytterkant så kan man skarva ihop två sådana bitar med skarven mitt under stämpeln.

****

Then I removed the protective paper from the sticky part of the Stick & Kling / EZ and place the stamps so I get the most out of each sheet. The little scraps I save, additional small stamps and if  they have a straight edge  then I piece two and two  together and live the seam in the middle  under the stamp.

 


3.

Allt på plats så skär jag med en skalpell runt stämpeln, det behövs inget diskmedel eller annat på bladet. Ibland tar jag bort den andra skyddsfilmen och ibland inte… enda skillnaden är det krävs lite mer kraft då man skär igenom både pappret och Stick & Kling /EZ. De riktigt små restbitarna samlar jag på ett skräppapper, de är så kladdiga och fastnar annars överallt. När du är klar knöla ihop papperet  med allt de klistriga på insidan och släng det i soporna; nu fastnar det inte någonstans och kan därmed inte skapa några som helst problem.

****

When everything is in place, it’s time to I cut around the stamp I use scalpel for this, there is no need for detergents or other stuff on the blade. Sometimes I remove the second protective film, and sometimes not … the only difference is that it’s requires a bit more power when cutting through both the paper and the Stick.

The very small residual pieces I accumulate on a  junk paper, they are so messy and sticks everywhere else. When finished, bunch the paper with all the sticky on the inside and throw it in the garbage… and  it can not create any problems.


Sedan är det bara att fästa stämpel på en akrylkloss, färga in stämpel och börja stämpla…
Lycka till !

*****

Then, just to attach the stamp on an acrylic block, ink the stamp and start stamping …
Good luck!

Super Bowl 2012

Dax för veckans Incredimail brevpapper, eftersom Super Bowl 2012 går av stapeln imorgon så var temat för detta brevpapper givet!!!

****

Time for this week’s Incredimail stationery, because Super Bowl 2012 will be held tomorrow, was the theme of this one  easy to pick!

{filelink=8}

 

Laptop

Smyckade ut min Laptop med vinyl som jag skar ut med Cricuten; Elegant Edges , Picturesque och Plantin SchoolBook. Stämplade med StazOn svart noter och text direkt på vinylen och ritade konturer och bubbel märkningen på cirklarna med en CD märkpenna också den i svart.

***

Decorate my laptop with vinyl I cut out with my Cricut; Elegant Edges , Picturesque och Plantin SchoolBook.

Stamped with black StazOn some notes and text directly onto vinyl and drew contours and bubble marking on the circles with a CD marker pen also in black.

Rosenknoppar / Rosebuds

Önskemål om en handledning till mina rosenknoppar har inkommit till mig så här kommer den! 

Jag använder den här stansen från Sizzix, Tattered floral ( Tim Holtz) till de här här rosenknopparna. Perfekt för de små restbitarna av card stock, billigare än att köpa och snyggare!

****

I have been requested to make a  Tutorial on my rose buds, so here it comes!

I use this punch from Sizzix, Tattered floral (Tim Holtz) to make this rose-buds. Perfect forall  the small scraps of cardstock, cheaper than buying and better looking!

 • Utstansad blomma
 • Grön Ståltråd
 • Liten kvadrat av Mullbärs papper eller annat mjukt  grönt papper
 • Florist tejp
 • Lim

****

 • Punched flower
 • Green Wire
 • Small squares of mulberry paper or other soft green paper
 • Florist tape
 • Glue

För att ge blombladen lite textur använder jag en stylus och  samtidigt mjukas card stocken upp.

To give the petals some  texture, I use a stylus and simultaneously get the card stock softer.

Klipp bort mitten…

Cut out the middle …

Jag böjer varje blomblad med hjälp av ett grillspett, det är enklare att montera samman…tycker jag!

I bend each pedels  beore I mount the bud, it is easy put it together … I think!

Första blombladet aplicerar jag lim på hela bladet, de andra enligt markeringen.

On the first petal I aplicerar glue on the  whole pedal and the other on the marks.

Lägg ståltråden i ena kanten på det första blombladet och snurra papperet runt det tajt.

Place the wire at one edge of the first petal and turn the paper around it tight.

Lägg skarven mitt på nästa blomblad…och så vidare tills alla blombladen är monterade runt ståltråden.

Place seam in the middle of next petal … and so on until all the petals are mounted around the wire.

Alla blombladen monterade!

All petals mounted!

Klipp från hörn till hörn ett V, slut resultatet skall se ut så här, att de är ojämna gör ingenting, de ser me naturliga ut om de är ojämna tycker jag i alla fall.

Cut  from corner to corner a V, the end result should look like this,that  they are uneven doesn’t do anything, they look more natural if they are uneven, I think, anyway.

Aplicera och limma fast mot rosenknoppen.

Aplicera and glue the rose-bud.

Dela florist tejpen på mitten

Cut the florist tape to the middle

Applicera lim på ståltråden och starta tvina tejpen på ståltråden och skjut den upp över limmet. Jag limmar för att vara säkert på att tejpen inte skall tvinnas upp.

Apply glue to the wire and start twintape on the wire and slide it up over the glue. I glue to be sure that the tape is not twisted up.

Applicera tejpen något diagonalt och omlott.

Apply the tape slightly diagonally and overlapped.

Limma sista biten av samma anledning som starten

Glue the last bit of the tape of the same reason as the start.

Till sist använd en pincett för att böja till blombladen, för att skapa mer liv till resenknoppen.

Finally, use a tweezers to bend the petals, to create more life to the rosebud.

 Här är slutresultat!

Here are the final result!

Hippies

Here is a card with some of the new Alota Rubber Stamps och fick använda mina ny Twinkling H2O’s färger

Här kommer ett kort med några av den nya Alota Stämplar, I use my new twinkling H2O’s colors.

 • Rainbow Cloud
 • Peace Sign Background
 • Hippie People
 • Hippy Van
 • Peace Man

 

Stämplade på baksidan och embossade, färgade in de embossade ytan med Distress Ink och gul färg.

****

Stamped on the backside  and embossed, dyed in the emboss the surface with Distress Ink and gold Ink.

Molnen har fått struktur med SnowMarker

The clouds has got structure with SnowMarker