60 år / 60 Years

Här kommer ett kort som jag gjort till en Kvinna  på makens arbete som flytt fältet på sin 60 årsdag, hon kommer tillbaka till jobbet på Måndag och då kommer hon att få detta kort!!!  Jag använde min nya Vilda stämpel, kvinna som ligger i badet och njuter med ett glas vin. Grattis  texten och siffrorna  är från Cricut Cartridget  Songbird och vinflaskorna är QK stans.  En massa olika 3 D effekter…bubblorna i badet är små glaskullor och grattis texten har fått ett lager 3D lack, men först embossade jag texten.

****

Here’s a card I made for a Woman at my husband’s work who fled the field on her 60th birthday, she gets back to work on Monday and she will get this card then! I used my new Vilda stamp, a woman lying in the bath and enjoy a glass of wine. Congratulations  text and figures are from the Cricut Cartridget Songbird and the wine bottles are QK die. It’s lots of different 3-D effects on this card… bubbles in the bath is small glass balls and the congratulations text has a layer  of 3D clear paint, but first I embossed the  text.

 

Påskkärringar / Easter Witches

Här kommer ett till kort med Dubble Dimond kort vikning men med distressade områden, på grund av mitt dåliga närminne eller tackvarde… jag glömde helt bort vart jag tillfälligt lagt kort 2 och satte mig på det.  Det blev att tänka till vad som kunde göras för att rädda det… sprickan som blev i pappret (bara på den ena sidan) vek jag in fliken på baksidan och limmade fast, distressade kanterna som vätten utåt  och rullade dem något. Rev upp lika dant på den andra sidan så att det blev lika…  De aprikosfärgade bradsen är bara som dekoration…  Ovan för häxorna som står och kokar någon brygd av något slag svävar några fladdermöss som jag skar ut från Cricut Happy Hauntings Cartridge som jag monterade med klippt remsor från laminerade fickor. Stämpel med Häxorna vet jag inte var den kommer ifrån (Tradera inköp) text stämpel är nyligen inköpt från Vilda. Kvastarna är en stans + embossing folder från CB.

****

Here is another card with Dual Dimond folding but with some  distress areas, because of my poor short term memory … I completely forgot wherever I temporarily pleased   my second  card and sat on it. It was to think of what could be done to save it …  the tear that was in the paper (only on one side) I folded up the tab on the back and glued, distress the edges of the paper  and rolled them some. I then tear the  other side so that it locked the same … The apricot brads are just  for decoration only … Above the witches who stands and cooks a potion of some kind are there few bats hovering above them.  I cut them out from Happy Hauntings Cartridge and I mounted on to  cutout strips of laminated pockets. The  witches stamp  I do not know what company that there are from, the text stamp is newly purchased from the Wild. The Brooms were a die and embossing folder from CB.

 

Påskkärring / Easter witch

Här kommer ett nytt Påsk Kort med två  olika Vilda stämplar, textstämpel med den lilla häxan är nyinköpt. Manga påskkärringen köpte jag för många år sedan då från Stämpelboden. Jag har färglagt motivet med vanliga akvarell färger samt mina H2O färger.

****

Here is a  new Easter card that I have done with two Wild stamps, text stamp with the little witch is newly purchased. The Manga Easter witch  I bought many years ago when theStämpelboden. I have colored the motive with ordinary water colors and my H2O colors.

Områdena som pilarna markerar behandlade jag först med klorin för att hunna få rätt färg då jag målade, eftersom pappret som jag stämplade på var mörk ROSA.

****

The areas that are pointed out with arrows, have I first run over with chlorine solution so I could  get the right color when I painted, because the paper that I stamped are dark PINK.