60 år / 60 Years

Här kommer ett kort som jag gjort till en Kvinna  på makens arbete som flytt fältet på sin 60 årsdag, hon kommer tillbaka till jobbet på Måndag och då kommer hon att få detta kort!!!  Jag använde min nya Vilda stämpel, kvinna som ligger i badet och njuter med ett glas vin. Grattis  texten och siffrorna  är från Cricut Cartridget  Songbird och vinflaskorna är QK stans.  En massa olika 3 D effekter…bubblorna i badet är små glaskullor och grattis texten har fått ett lager 3D lack, men först embossade jag texten.

****

Here’s a card I made for a Woman at my husband’s work who fled the field on her 60th birthday, she gets back to work on Monday and she will get this card then! I used my new Vilda stamp, a woman lying in the bath and enjoy a glass of wine. Congratulations  text and figures are from the Cricut Cartridget Songbird and the wine bottles are QK die. It’s lots of different 3-D effects on this card… bubbles in the bath is small glass balls and the congratulations text has a layer  of 3D clear paint, but first I embossed the  text.

 

Påskkärringar / Easter Witches

Här kommer ett till kort med Dubble Dimond kort vikning men med distressade områden, på grund av mitt dåliga närminne eller tackvarde… jag glömde helt bort vart jag tillfälligt lagt kort 2 och satte mig på det.  Det blev att tänka till vad som kunde göras för att rädda det… sprickan som blev i pappret (bara på den ena sidan) vek jag in fliken på baksidan och limmade fast, distressade kanterna som vätten utåt  och rullade dem något. Rev upp lika dant på den andra sidan så att det blev lika…  De aprikosfärgade bradsen är bara som dekoration…  Ovan för häxorna som står och kokar någon brygd av något slag svävar några fladdermöss som jag skar ut från Cricut Happy Hauntings Cartridge som jag monterade med klippt remsor från laminerade fickor. Stämpel med Häxorna vet jag inte var den kommer ifrån (Tradera inköp) text stämpel är nyligen inköpt från Vilda. Kvastarna är en stans + embossing folder från CB.

****

Here is another card with Dual Dimond folding but with some  distress areas, because of my poor short term memory … I completely forgot wherever I temporarily pleased   my second  card and sat on it. It was to think of what could be done to save it …  the tear that was in the paper (only on one side) I folded up the tab on the back and glued, distress the edges of the paper  and rolled them some. I then tear the  other side so that it locked the same … The apricot brads are just  for decoration only … Above the witches who stands and cooks a potion of some kind are there few bats hovering above them.  I cut them out from Happy Hauntings Cartridge and I mounted on to  cutout strips of laminated pockets. The  witches stamp  I do not know what company that there are from, the text stamp is newly purchased from the Wild. The Brooms were a die and embossing folder from CB.

 

Badrumsmys /Cosy Bathroom

Bytte ut våra små dricksglas till mer färglada (Knallblå) och något större, men våra gamla fick nytt liv i badrummet som ljus hållare. Hittade passande blå dekorations sand i fynd hörnan på IKEA för 5kr.

****

Replaced our small drinking glass to more colorful (bright blue) and slightly larger, but our old revived in to the bathroom as light holders.  I found matching blue decorative sand in the bargain corner at IKEA for 5kr.

 

Easter Witch

Here is a small description and explanation to why we have Easter Witch for Easter to all my friends out of Sweden!

Easter old women, even Easter hag  and Easter Witch are a part of  old Swedish folklore, a witch who traditionally fly on broom to Blåkulla. Blåkulla is the place where witches, according to folklore flew on broomsticks during Holy Thursday to party with the Devil. Orgies are said to have been going to Holy Saturday or Easter Sunday morning when “witches” went back home. Large bonfires were lit to chase them away.

The idea of ​​witches believed to come from 1600’s witches.

In 1660 – and 1670’s were the worst witch trials in Sweden and hundreds were executed after being admitted to have gone to the devil’s feast. Banquet was held in a magnificent garden in a place often but not always, called the Brocken. The witches thought they were served lots of treats, but it was, in fact, frogs, snakes and toads.

Are Easter witches really witches?

Easter old ladies are based on folklore and can be quite different from the witches believed in during the 1600s. It happens that witches have accessories coffee pot, a black cat and broomstick. Several of these attributes are not directly related to the future of witches. Coffee was not drunk in Sweden in the 1600s, nor are black cats mentioned in the legal records of the time. Referring to modern superstition, a theory being that the coffee pot is a symbol of the cauldron and the black cat of misfortune.

It is uncertain when the Passover tradition that children dress up as Easter witches began in Sweden, but the practice was widespread in the western Swedish city in the mid 1800’s. Therefore, the first Easter old ladies, probably from the beginning of the 1800s or earlier.

Sources: Wikipedia

The kids dress up as Easter withes and draws small Easter letter and go from door to door for candy.