Swedish Card

Veckans team till Tonic Showcase var Nationalitet, något som symboliserar ditt land. Till mitt första kort valde jag Dalahästen och Svenska flaggan, hästen huvud skapade jag med en flodhäst stans. Genom att vända på öronen, flytta näsborrarna och tänderna samt montera mulen längre ned på huvudet. Kroppen och benen klippte jag ut förhand och målade med Posca pennor.

This week’s team at Tonic Showcase was Nationality, make something that symbolizes your country. To my first card I chose the Dalahourse and the Swedish flag, the horse head I created with a hippopotamus die. By turning the ears around, move the nostrils and teethes and mount the nuzzle further down on the head. The body and legs I cut out by hand and painted with Posca pens.

  • Hetty Hippo, die
  • Bowscale, die
  • 6 x 6 Paper Packs – Dream In Colour
  • Panduro Stamp
  • Panduro papper, flag
  • Posca pens
  • Black gel pen

Pennställ / Pen stand

Jag behövde bygga ut mitt pennställ, den nya delen dekorerade jag helt och hållet med olika washi tejper. De nya facken gjorde jag dubbelt så stora…

Byggmaterial: Återvunnen kartong, lim, kopierings papper och washi tejp

I needed to expand my pen stand, the new part I decorated completely with different washi tapes and the new compartments I made twice as big.

Building materials: Recycled cardboard, glue, copy paper and washi tape.