Maskulint Kort / Masculine Cards

Klippte först bort ytterkanten så att solstrålarna från mittenblomman så att strålarna blev fria och startade att väva in den silvriga tråden runt kanten, sedan började jag att föra tråden diagonalt över tills jag blev nöjd. Valde ut några Nuvo drops från svart till vitt – via olika grå och gråblå nyanser.

First I cut off the outer edge so that the sun rays from the center
flower so they became free and then I started to weave the silver thread around the flower edge, then I began to move the thread diagonally over until I was satisfied. Selected some Nuvo drops from black to white through a various of gray and gray blue shades.

  • New Start Layering Die Set
  • Tonic Craft Kit 15
  • Silver Card stock
  • Silver thread
  • Nuvo drops
  • Distress Oxide
  • Black pen
  • Foam Tape

Altered Binder

Fick en ny pärm från Tonic att förvara mapparna med stansar och stämplar från kvartalets kit. Jag förar mina på ett helt annat sätt så istället dekorerar jag pärmarna och stansar mapparna och använder dem till annat.

Got a new binder from Tonic to store the folders with dies and stamps from the (quarterly kit). I store mine in a completely different way so instead I decorate the binders and the folders and use them for other things.

Strimlor av mönstrat pepper i ett omlott mönster…

Strips of patterned pepper in a wrap pattern …