Pensel-torkställning / Brush drying rack

Har skadat borsten på en pensel, då den kommit i kläm på mitt pysselbord… så kan jag inte ha det!!! Jag funderade och funderade och kom på den här lösningen, då jag har en massa sparad kartong så det fick bli stommen. Böjde runt kartongen runt en flaska och skar sedan ut hyllorna. För att förstärka hyllorna så spritsade jag ut lim med en limpistol samt skapa ett dekorativt mönster. Skar bort ½ cm på baksidan av cylindern så att den skulle luta bakåt och limmade ett par muttrar i fram kanten som motvikt.

****

Got some bristles damaged on one of a brush, when it got caught on my crafting table. . . I can have that!!! I thought and thought and came up with this solution, I have saved a lot of cardboard so I used that. Bent it around around a bottle and then cut out the shelves. To reinforce the shelves I drizzled out glue with my glue gun, and at the samt time create a decorative pattern. I cut away ½ cm on the back of the cylinder so that it would tilt backwards and glued on a pair of nuts in the front edge as a counterweight.

2016-09-01 12.47.06 2016-09-01 12.47.01

Grundmålade med spray från Biltema…sedan blev det ett bronze färg också det från Biltema.

****

Primed with spray from Biltema. . . then it became a bronze color also from Biltema.

2016-09-01 12.50.18

InkaGold

  • Green Yellow
  • Gold
  • Champagne
  • Copper

Avslutade med ett lager klar lack spray / Finished with a layer of clear coat spray

2016-09-01 19.52.55 2016-09-01 19.52.48 2016-09-01 19.52.38 2016-09-01 19.52.32

Dekorerade framsidan med Susan’s Garden – Nasturtium dies

 

Idag kom den!!!

face Det följde med en DVD till boken, men där gick författaren bara igenom att teckna ansikten samt en glimt hur hon börjar måla ett hår på en flicka… en bonus. Har ännu bara hunnit med att bläddrat igenom den, men är hel nöjd med boken.

 

 

 

 

grobbelaar

 

Det här blir mitt nästa projekt (Bruce Grobbelaar) och det skall överlämnas till honom själv, då han kommer till Västerås på besök.

Färgprover

Jag har inte lust att göra nya färgprover då jag byter ut mina Winsor & Newton Cotman färger till Winsor & Newton Professional, så istället gjorde jag små lösa färgprover som jag fäste med tillfälligt lim. Jag vände på min gamla färgprovs kort som är laminerad, där kan jag enkelt flyttas runt eller byta ut dem.

2016-08-30 13.27.10 2016-08-30 13.27.28

När jag köpte min stora färglåda på REA i England, då det blev billigare än att fylla på min gamla låda samt jag fick många fler nyanser. Den har plats för 45 olika ½ koppor så det fanns 5 st dubbletter, de har jag nu vakuumförpackat.

2016-08-30 13.28.24

Winsor & Newton Professional

2016-08-30 22.57.23OMG!

Vilken skillnad det är på W&N Professional och W&N Cotman!!! Helt klart värda det högre priset, den är betydligt mycket mer pigment i den. Här på bilden har jag använt Raw Sienna och med lika mycket vatten, alltså det är så stor skillnad.

Utökade min färglåda med 5 st W&N Professional , min Raw Sienna var snart slut så även min Lemon Yellow Hue, så de ersatta jag med

 

lemond raws

…sedan valde jag några färger som The Spin Doctor rekommenderade

grengoperartrany

Det kommer bara att bli Winsor & Newton Professional färg inköpta från och med nu!

 

Björk / Birch

2016-08-30 13.18.12Jag älskade det där trädet och tänkte att det skulle jag göra i min Art Journal. Det skulle vara akvarell papper… men det var det sämsta papper jag någonsin målat på. Att kalla det för akvarellpapper är ju ett skämt,  sugande papper som är omöjligt att lyfta färgen. Det blev till att använda vit färg… och till slut tröttnade jag! Skall göra ett nytt försök på riktigt akvarell papper.

I loved that tree, and thought that I would do in my Art Journal. It was sold with watercolor paper … but that was the worst paper I ever painted on. To call it for watercolor paper is a joke, sucking paper that is was impossible to lift any color. I had to go to my white paint … and in the end I got tired! Going to make a new attempt one  real watercolor paper.