Altered Canvas bags

Hittade dessa Canvas bags (4 st för 25 kr på REA) för att dekorera och att ha den egen odlad lavendel i dem. Lådan med lavendeln ramlade ner på golvet och all lavendel blommorna spred sig ut över golvet. I dessa påsarna kommer detta inte att hända igen…

 1. stämplade jag i lila för att matcha lavendeln inuti den.
 2. olika blommor i ena hörnet, stämplat i svart och färglagda med Posca pennor.
 3. tulpaner, stämplat i svart och färglagda med Posca pennor.
 4. fjärilar. stämplat i svart och färglagda med Posca pennor.

Found these Canvas bags (4 for 25 SEK on sale) to decorate and have own cultivated lavender in them. The lavender box fell down on the floor and all the lavender flowers spread out over the floor. In these bags this will not happen again …

 1. I stamped in purple to match the lavender inside it.
 2. different flowers in one corner, stamped in black and colored with Posca pens.
 3. tulips, stamped in black and colored with Posca pens.
 4. butterflies. stamped in black and colored with Posca pens.
 • KaiserCraft (pattern) stamp
 • Tonic kit 16 stamp
 • Posca pens
 • Archival, Violet
 • Tonic kit 16 flower stamp
 • Posca pens
 • Tonic kit 16 flower stamp
 • Posca pens
 • Archival, Jet Black
 • Tonic Studios Cardmaking Magazine Issue 8, diamond Stamp
 • Posca pens
 • Archival, Jet Black

Altered Binder

Fick en ny pärm från Tonic att förvara mapparna med stansar och stämplar från kvartalets kit. Jag förar mina på ett helt annat sätt så istället dekorerar jag pärmarna och stansar mapparna och använder dem till annat.

Got a new binder from Tonic to store the folders with dies and stamps from the (quarterly kit). I store mine in a completely different way so instead I decorate the binders and the folders and use them for other things.

Strimlor av mönstrat pepper i ett omlott mönster…

Strips of patterned pepper in a wrap pattern …

Pennställ / Pen stand

Jag behövde bygga ut mitt pennställ, den nya delen dekorerade jag helt och hållet med olika washi tejper. De nya facken gjorde jag dubbelt så stora…

Byggmaterial: Återvunnen kartong, lim, kopierings papper och washi tejp

I needed to expand my pen stand, the new part I decorated completely with different washi tapes and the new compartments I made twice as big.

Building materials: Recycled cardboard, glue, copy paper and washi tape.

Tonic Binder

Jag förvarar mina stansar på magnet plattor, så istället dekorerat jag framsidorna på pärmarna och använder dem till annat! Men hjälp av WeRMK Fuse Tool och WeRMK Cinch/Crop a dile kan jag skapa skräddarsydda förvarings plastfickor till pärmarna. Det här är min senaste skapelse, med remsor av mönstrat papper (spillbitar).

I store my dies magnet plates, so instead I decorated the front of the binders and use them to store other! But using the WeRMK Fuse Tool and WeRMK Cinch/ Crop a dile , can I create customized storage plastic pockets for the binders. This is my latest creation, with strips of patterned paper (waste pieces).