Pensions Kort / Pensions Card

Olle gillar tåg och bygger modeller, så makens och hans arbetskamrater vill ha ett tåg på kortet.
Jag hade ingen tåg stämpel så jag fick rikta och måla en själv.

Olle likes the train and builds models, so my husband and his coworkers want a train on the card.
I had no train stamp so I got to draw and paint one myself.

 

Baksida/ Backside 

 

Kuvert /Envelope

Hortensia / Hydrangea

Jag provade att färglägga den här ombre stämplade Hortensia med Nuvo Glitter Marker för första gången…
Min favoritmedium är fortfarande akvareller, men detta var rätt ok.

I tried to color this ombre stamped Hydrangea with Nuvo Glitter Marker for the first time …
My favorite medium is still watercolors, but this was okay.