A-B-C

Nytt år … och en ny Alota utmaning startar, den här gången är temat A, B eller C uppgiften att göra ett kort eller annat alster. I fokus på ditt projekt skall föremålet börja på A, B eller C.  Detta missuppfattade jag totalt, jag gjorde ett kort där A, B och C var i fokus. Upptäckt misstaget när jag lade upp kortet på utmaningsbloggen.

Du har till och med den 15 jan på dig, vinsten är ett presentkort på $15 i Web-butiken.

****

New year … and a new Alota challenge starts, this time the theme is A, B or  C, the task of making a card or other project  where the subject in focus starts with the letter A, B or C. I totally  misunderstood this theme, I made my card, where A, B and C were in focus. I Discovered my mistake when I posted the card on the challenge blog.

You have until the 15th Jan on you, the winner receive a gift certificate for $ 15 in the  Web-store.

A=Apple   B= Blue, Borders, Bugs  C= Circle

  •  Bug Hugs Postage
  •  Country
  • MS Edge Punch, lace
  • Happily Ever After Cricut Cartridge
  • Elegant Edges Cricut Cartridge
  • m.m. / etc.

Julkort / Christmas Cards

Här kommer några julkort som jag inte kunnat visa tidigare då det var strul med flytten av bloggen före jul, alla kotern har stämplar från Alota Rubber Stamps.  text och krumelur stämplarna undentagna, de kommer från andra företag.

****

Here are some Christmas cards that I haven’t  been able to show earlier because all the trouble  I had with the relocation of my blog before Christmas, all the stamps I used are from Alota Rubber Stamps.  text and flurish  stamps, they are from other companies.

Marken framför berget har jag ritat till själv, granarna  är
stämplar så även berget med de små granarna.

 ***

The ground in front of the mountain  have I drawn to himself, spruces
are stamps so even the mountain with the little fir trees.