30 år / Years old

 

Här kommer ett kort som jag gjort till en kille som rätt nyligen tagit  körkortet samt nu fyller 30 år.  Cylinderkolvarna får symbolisera bilen (körkortet) och kvinnan i glaset är kvinnan i hans liv.  Jag har maskerat bort dödskallen som fanns på glasets fot, ritade dit en egen glasfot och förlängde glaset en aning. Stämplarna jag använde är alla från Bombshell och den här månaden var utmaningen att tillfära en struktur till sitt pojekt, jag limmade fast tyll tyg på benen utanför glaset och 3D lack på själva glaset. Målade nätstrympan som är innanför glaset. Kom på när jag klippte bort överflödigt tyg runt benen att jag glömt måla benen… färgen fäste därför inte överallt.

****

Here’s a card that I made for a guy who quite recently got his driving  license and soon going to be  30 years old. The cylinder pistons may symbolize the car (license) and the woman in the glass is the woman in his life. I have masked off the skull that was on the glass base, drew my own glass base and extended the glass slightly. All the stamps I used are  from bombshell and this month the challenge was to add texture to your Bombshell creations.I glued tulle fabric on to the legs off the glass and 3D paint on the glass. Drew the stocking who are inside the glass my self. When I cut the excess fabric around the legs I realized  that I forgot to paint the legs … the water color didn’t stick to the paper  everywhere.

Fiske kort / Fishing Card

Jag fick en förfrågan i fredags om ett kort till en kvinna som fyller 40 år, hon har ett stort fiske intresse och det behövde vara klart tills idag måndag.  Jag hade kollat och det fanns ingen Cricut att låna på scrap träffen så jag skar ut  alla delarna hemma. Tappade förstås bort en liten del till ena ögat, så det blev till att måla blått istället. Fisken är från Disney – Dreams Come True  cartridget och siffrorna är från Tie the Knot Cartridget. Metspöt, flöte och metkroken har jag klippt till på frihand, de små öglorna var pilliga att klippa till. Fenorna och krumelurerna runt siffrorna har jag lagt på 3D-Lack, siffrorna har fått glitter. Följde den här skiss som fanns med bland en av söndags utmaningarna på träffen i helgen.

****

I was asked last Friday to make a card to for a woman that was turns 40, she has a large fishing interests, and it needed to be completed until today, Monday. I had checked and there was no Cricut to be borrow on the scrap meeting so I cut out all the parts at home. I of course dropped a small part of one of the  eyes, so I had to paint it blue instead. The fish are from Disney – Dreams Come True  cartridge and the figures are from the Tie the Knot Cartridge. The fishing pole, float and fishing hook did  I cut by hand, the small loops were tricky to cut out. The fins and flourish around the numbers  have  3D clear coating, the numbers have glitter glue. I followed this sketch, one of the Sunday challenges at the meeting this weekend.

Spö handtaget har jag embossat med Tim Holz (wood) embossing folder

****

The rod handle have  I embossed with Tim Holz (wood) embossing folder

Carpe Diem

Här länge varit intresserad av den här Carpe Diem stämpeln, så jag slog till och köpte den på mässan i helgen.  Använde den till den monokromatiska utmaningen på träffen (söndags tävlingen).  För övrigt så skulle man återanvända en dekorations förpackning, sedan var det fritt att dekorera…

Jag använde blått som min färg, använde celofan påsen som textstämpel låg i och använde fiskstämplarna från Vildas Avesta Kit. Vek kortbasen till ett dubbel diamond kort, gjorde lite vågor genom att riva akvarell papper, distressa kanterna.

****

It has been interested in this Carpe Diem stamp for a long time, so I bought it at the fair this weekend. Used it for the monochromatic challenge at the meeting (second challenge on  Sunday).  You also had to recycled a  decorative container,all other decorations was free to use…

I used blue as my color, used the clear bag that the  text stamp was in and used the fish stamps from Vilda Avesta Kit. Vek card base to a double-diamond card, made some waves by tearing watercolor, distressed the  edges.

Carpe Diem = Fånga dagen… fånga fisk.. .Karp = fisk  ;-)

****

Carpe Diem = Seize the day … catch fish .. . Carp  = fish ;-)

 

Bröllopskort / Wedding Card

Jag köpte tävlings kittet, SUPER FINA grejor! Jag gjorde ett staffli kort (mellan kl 15.00 – 21:00)  med en blomster rabatt, använde nästa alla blommorna som ingick i kittet. Rosorna fick lite laxrosa färg för matcha bandet på det stämplade motivet från Vilda. Jag har färglagt med H2O och vanliga akvarell färger.

****

I bought the challenge kit, SUPER NICE stuff! I made an easel cards (between 15:00 – 21:00) with a flower bed, I used nearly all the flowers that were included in the kit. The roses I inked in so they got a salmon pink color to match the band on the stamped image from the Vilda. I have colored with H2O and regular watercolors.

Bladen är en QK stans, som jag både distressat med Ink och mekaniskt med fingrarna.

****

The leaves are a QK die, which I both distressed with ink and mechanical with my fingers.

Metall medaljongerna klädde jag med ett av papperna från Kittet och distressade kanten med en fil.

****

The metal medallions, I dressed in one of the papers from the kit and  distress the edge with a file.

…. sedan levde lyckliga i alla sina dagar!

****

…. then they live happily ever after!

Black Jack

Idag startar en ny utmaning hos Alota Rummer Stamps och det är jag som är värdinna  den här gången och jag tänkte att vi skulle spela BLACK JACK! Du kan hitta mer information på tävlings bloggen…

****

Today starts a new challenge at Alota Rummer Stamps and I am hostess for it of this time and I thought we’d play BLACK JACK!  You can find more information on the challenge blog …

What a Face Reflection

Angel #7

Donut Frame

Donut you think