Tonic Showcase Backgrounds Special -Tag 1

En födelsedags tag med smutsig stämpling med en Happy Birthday från Tonic (craft kit 10) i bakgrunden, stämplad med Distress Oxide, testade att stämpla smutsigt. Bladen är från kit 5 … Blommans inre del är snöflingor, det är trevligt att kunna använda dem hela året om, mer ekonomiskt.

Birthday tag with Tonic Birthday stamp (kit 10) in the background, stamped with Distress Oxide, testes dirty stamping.
The leafs are from kit 5… The inner part of the flowers are snowflakes, it’s nice to be able to use them all year along, more frugal.

Bröllops kort / Wedding card

Jag blev ombedd av makens arbetskamrater att göra ett bröllops kort till en kollega som gifter sig i somras! Brudparet är en exklusiv stans från Scrapbook make Simpel (USA), hjärtat i bakgrunden är stansar från Tonic Studio (UK) texten är stansar från Tim Holtz/Sizzix samt slutligen Banderollen vilken kommer i från Marianne Design (Holland). Ramade in kortbasen med Washitejp , hjärtstansen är uppdelad i olika delar så jag valde rött spegelpapper, rött- och vitt glitter papper, vissa delar höjde jag upp med 3D tejp.

Brudparet är det först gången jag använder tillsammans faktiskt (det är en lång historia…men det blev inget bröllops kort då stansen inköptes) att de inte sitter ihop gör dem väldigt användbara. Om man inte tar med slöjan och klipper bort buketten så är det en vacker balklänning. Slöjan är vellum där jag ritat in väv med en vit gel penna. Färgade med akvarell färger, mannen stansade jag ut två gånger, en i vitt och en i svart (klippte bort huvudet och limmade ihop dem.

Kvinnan stansade jag ut en gång limmad ihop två papper i kjolen och klippte bort överflödet för hand, använde den vit gel pennan på samma sätt som på slöjan. Brudparet är även upphöjda med 3d tejp samt mannens kavaj har jag fyllt i slagen på kavajen med glitter marker (Tonic) och brudbuketten har en kombo med glitter marker och drops. Texten är utstansad i guld papper en och en, det var nöd och näppe att de fick plats, också 3D monterad fast på en lägre nivå än brudparet.

I was asked by my husband’s colleagues to make a wedding card to a colleague who tie the knot this summer! The bridal couple is an exclusive die from Scrapbook Make simple (USA), the heart in the background are punches from Tonic Studio (UK) The text is punched from Tim Holtz/Sizzix and finally the banner which comes in from Marianne Design (Nederland). Framed the card base with Washi tape, The heart are divided into different dies so I chose red Mirror paper, red-and white glitter paper, some parts I raised with 3d tape.

The bridal couple is the first time I use together actually (it’s a long story… but there was no wedding card when I bought the dies) that they don’t sit together and that makes them very valued. If you do not bring the veil and cut off the bouquet, it is a beautiful prom dress. The veil is Velum I designed the weave with a white Gel Pen. Colored in the couple with Watercolor Colors, the man I die cut out twice, ones in white and one in black (cut off his head in black and glued them together after that.

The woman cut out once and glued together two papers in the skirt and cut off the excess by hand, used the white Gel Pen The same way as the veil. The bridal couple is also raised with 3d tape and the man’s blazer, I have filled in the beats on the jacket with glitter marker (Tonic) and bridal bouquet has a Combo With glitter markers and drops. The text is cut out in Gold paper One by one, they barely fit on the banner, this is also 3d mounted fixed at a lower level than the bridal couple.

Baksidan där använde jag två egen tillverkad stencil med prickar, egna stämplar QR cod och blog adress.
3D stans från Tim Holtz infärgad med Distress Oxide i olika färger och applicerad med penslar.

At the backside I used two home made stencils with dots, own stamps QR cod and blog address.
3D die from Tim Holtz colored in with Distress Oxide in different colors and applied with brushes.

Karen Burniston Pop-up cards

Jag gjorde dessa korten till Karen Burniston – DT Call, blev inte vald denna gången men önskade att jag skulle återkomma. Jag gjorde ett album istället för att skicka in bilder via mail, så tryck på bilden nedan så kommer du till albumet.

I made these cards to Karen Burniston – DT Call, I was not selected this time but they wish I would try again. I made an album instead of sending pictures via email, so press the picture below and you will come to the album.

Negative gold foil

Använde en metall platta i min GoPress and foil och kunde använda den negativa guld foil biten efter jag stämplat dessa grenar.  Fjärilarna och rutnätet är Tonic dies. Brads, band, gel pennor och svart Distress Ink.

Use a metal plate in my GoPress and foil and could use the negative gold foil piece after stamping these branches. The butterflies and grid are Tonic dies. Brads, ribbon, Gel Pencils and Black Distress Ink.

Blommor & Spets / Flower & Lace

Hittade den här spetsen rullen för endast 10 kr på EKO och den passade den här biten core embossat papper som jag hittade i mina gömmor. Beige / brunt var lite tråkigt så jag färgade in med några Distress Oxide färger från gröna-, blåa- och gula familjen. De stora blommorna och bladen kommer från Tonic craft kit #5, de små är puncher samt en Karen B stans.Lace

Found this lace for only $1 on EKO and it suited this piece of core embossed paper that I found in my stash. Beige / brown was a bit boring so I colored it with some Distress Oxide colors from the green, blue and yellow family. The big flowers and leaves come from Tonic craft kit 5, the smaller ones are puncher as well as a Karen B die.