Pennställ / Pen stand

Jag behövde bygga ut mitt pennställ, den nya delen dekorerade jag helt och hållet med olika washi tejper. De nya facken gjorde jag dubbelt så stora…

Byggmaterial: Återvunnen kartong, lim, kopierings papper och washi tejp

I needed to expand my pen stand, the new part I decorated completely with different washi tapes and the new compartments I made twice as big.

Building materials: Recycled cardboard, glue, copy paper and washi tape.

Die Sampel Binder

Jag stansar alltid ut prover och sätter i en pärm, dels för att testa om stansen funkar som den ska. Det är också lättare att se vad som går ihop med vad, men även vad som stansas ut och inte…. I den här filmen bläddrar jag igenom min Tonic pärm. Flickan med fjärilarna var jag tvungen att köpa en gång till för att min kurviga plast skiva gjorde att den minsta fjärilen sköt i väg som en katapult då jag körde den genom min Big shot och återfanns aldrig mer. Jag vände upp och ned på allt…jag hörde metall mot metall, så jag tror att den fastnat någonstans i vårt vattenburna element.

I always die cut samples and put them in a binder, partly to test if the die to see that work as it should but also to make it easier to see what goes together with what, and to what is cut out and not …. In this movie I browse through my Tonic binder. The girl with the butterflies I had to buy one more time because my curvy plastic plate made the smallest butterfly shot like a catapult when I run it through my Big shot and was never found again. I turned everything upside down … I heard metal on metal, so I think it stuck somewhere in our waterborne element.

Kylskåpsmagneter/ Fridge magnets

Krans med flera olika dimension, 3D montering objekt och doft från mald kanel som jag limmat på kanelstängerna.

Wreath with several different dimensions, 3D mounting objects and fragrance from ground cinnamon which I glued to the cinnamon sticks.

  • Cinnamon Wreath die
  • White Posca pen, extra fine
  • Wink of Luna, Gold
  • Wink of Stella, Glitter/Gold
  • Distress Ink
  • Score tape
  • Magnets