Tonic Kaleidoscope Box sets

Jag köpte dessa tillsammans med Octagon och Hexagon lock, med dessa locken har inte anlänt ännu.

 I bought these together with the Octagon and Hexagon cover, with these caps have not arrived yet.

I går kvällen gjorde jag den här presentlådan.

Last night I made this gift box.

Akvarell Färgprover / Watercolor samples

Först tänkte jag att färg schemat som följde den mina Sennelier akvarell var OK, men många av dem överstämde inte med verkligheten! För något år sedan började jag med att göra små individuella färgprover och tejpade fast dem på en akryl blad (gammal förpackning). Anledning var att om jag vill ersätta en färg med en annan så behöver jag inte göra en helt ny… även om det kommit någon annan färg stänk på ett färg prov (skulle störa mig så mycket). Det som jag gjorde annorlunda denna gången var att göra allt som jag gör i min pärm med alla färg prover, fast i mindre skala. Svart linje (transparent), två lager och hur det går att lyfta bort (staining). Tyckte att det var så lyckat att jag gjorde om all mina lådor till det här systemet.  Mina Rembrandt hade jag kodat med ST (semi transp) F för fläckar (staning) T (transp) men jag blandade ihop ST (med staning) så det var inte ett bra system för mig. Innan detta systemet så skrev jag namnen på varje färg, men det gav så lite information…

At first I thought the color scheme that followed my Sennelier watercolor was OK, but many of them didn’t match the reality! Some years ago, I started making small individual color samples and glue them on an acrylic sheet (old packaging). The reason was that if I want to replace one color with another, I didn’t have to do a whole new one … also if there was some other color splash on a color sample (it would bother me so much). What I did differently this time was to do everything I do in my binder with all color samples but on a smaller scale. Black line (transparent), two layers and how it removes (staining). Thought it was so successful that I did about all my boxes for this system. My Rembrandt had I encoded with ST (semi transp) F (staning in Swedish) T (transp) but mixed together ST (with staning) so that was not a system for me. Before this system I wrote the names of each color, but it gave so little information …Färg

Before

SHIFTER stencil

Jag testade att göra några egna SHIFTER stencil, liknade de jag sett Tim Holtz använda.
Det kommer att bli fler i framtiden…

I tested making some own SHIFTER stencil, similar to those I saw Tim Holtz use.
There will be more in the future …

  • Crop-A-Dile  Big Bite Punch
  • Acrylic (recycled packaging)
  • Grid
  • Permanent marker

Här har jag använt dessa två av dem jag gjorde…

Here I have used these two of them I did …

Tonic set / New Start – Hey Blossom – My Day

Igår fick jag ett mail från Craft U Love i UK att det nu fanns nya erbjudande (endast i 4 dagar) det fanns en massa stansar från Tonic Studio och jag plockade upp dessa tre till ett mycket bra pris. ordinarie priset är £21,99/st. Det fanns också andra saker som jag önskar att jag hade haft råd att köpa…men eftersom jag inte är gjord av pengar fick jag avstå. Jag är så nöjd med dessa tre som kan kombineras med varandra!

Yesterday I received an email from Craft U Love i UK that there was now a new offer (only for 4 days) There was a lot of dies from Tonic Studio and I picked these three at a very good price. The regular price is £ 21.99 / pc. There were also other things I wish I could afford to buy … but because I’m not made of money, I had to stop with this three, but  I’m so pleased with these and I can be combined them with each other!