Alla hjärtansdag Kort 2 / Valentine’s day card 2

Kort till maken med Pysseldags stämplar och fjärilarna från Tonic Craft Kit #6

Stämplade med Distress Oxide och använde några andra Nuvo produkter såsom drops samt röd glitter penna.

****

Card to the creator with Pysseldag stamps and butterflies from the Tonic Craft Kit #6

Stamped with Distress Oxide and used some other Nuvo products such as drops and red glitter pens.

Alla hjärtans Dag Kort / Valentine’s Day Card

Det här kortet gjorde jag till min dotter som pluggar i Uppsala med fjäril stansar från Tonic Craft Kit #6 tillsammans med en biljett och hjärtan stansar som jag har i min samling.  Vingarna på fjärilarna har flera lager och den stora har tre. Den i mitten på den stora fjärilen är infärgad med olika Distress Oxide. Botten på det här staffli kortet där har jag använt stansen som en stencil.

****

 I made this card to my daughter who studying in Uppsala with butterfly dies from Tonic Craft Kit #6 together with a ticket and hearts dies that I have in my collection. The wings on the butterflies have several layers and the large one has three. The middle one of the big butterfly is stained with different Distress oxides. The bottom of this Easels card there I have used the die as a stencil.

Fjärils kort / Butterfly Card

Min Big Shot Plus orkade igenom det här emballage, det blev fyra fjärilar (stansar från kittet). Jag hade ett liknade card stock så den stora har fått ett par extra vingar för lite med dimension, för övrigt använde jag bara papper från Tonic Craft Kit #6

****

My Big Shot Plus got through this package, it became four butterflies (die from the kit) . I had a similar card stock so the big one got a pair of extra wings for a bit of dimension, otherwise  I only used paper from Tonic Craft Kit #6

Använde Aqua Shimmer – Glitter Gloss på flourish ramen…

Use Aqua Shimmer – Glitter Gloss on the flourish frame …

Friday’s LIVE Show Tonic Showcase – FB/YouTube

Friday’s LIVE Show Tonic Showcase på FB/YouTube

Jag fick mitt första Tonic månads kit den här veckan , så jag gjorde det här kortet med många olika dimensioner, både nedsänkta och uppvuxna. Jag använde Nuvo Drops, glitter penna från paketet och Glitter Accent Silver Jubilee på fjärilen, även lite Glitter Accent Silver på de små upphöjda fjärilarna. Jag använde stansen för att rita fjärrkonturen med en vit gel penna. Det blå embossade pappret ingick också, i A4 format.

I got my first kit today, so I made this card with lots off different dimensions, both submerged and raised. I used Nuvo Drops, glitter pen from the kit and Glitter Accent Silver Jubilee on the butterfly, also some Glitter Accent Silver on the small poped-up butterflies. I used the die to draw the contour of the butterfly with a white gel pen. The blue embossed paper was also included in A4 format.