Montera stämplar / Mount Stamps

Montera dina stämplar själv!

Mount  your own stamps!

De största fördelarna med att köpa omonterade stämplar tycker jag är:

  •  billigare att inköpa
  • billigare frakt
  •  tar mindre plats
  • större kontroll vart man stämplar då akryl klossen som man sätter fast den monterade stämpel är genomskinlig. För att få exakt placering kan man använda en stamp-a-ma-jig

****

Mount you stamp yourself!

I think the main advantages with buying unmounted stamps are:

cheaper to purchase
cheaper shipping
take up less space to store
more  control where you are stamping, the acrylic block that you attach the mounted stamp  on is transparent. To get the exact control  you can use a stamp-a-ma-jig.

****

Jag använder Stick & Kling /EZ när jag montera mina stämplar, har provat dubbelhäftad tejp och Tack’n Peel  men gillade ingen av metoderna. Många tycker att det är kladdigt och besvärligt att hantera Stick & Kling /EZ, men med min metod är detta inget problem.


1.

Jag börjar med att ansa stämpel från onödigt gummi, så nära motivet som det bara går. Lämnas för mycket gummi kvar runt motivet så samlas det färg där vilket lämnar skuggor
och fula märken vid stämplingen. Till detta skaffade jag mig en HoneyBee sax, den är värd vart enda öre, den kan jag varmt rekommendera.

****

I will start by trimming the rubber stamp from unnecessary rubber, so close to the subject as I possibly can. I you live to  much rubber around the motive, it can pick up color  and  leaving shadows and unsightly marks when stamping. For this I got me a scissors HoneyBee in mine case, it’s worth every penny i spent one it…. I can heartily recommend the scissors HoneyBee.

2.

Därefter tar jag bort skyddspappret från den klistriga delen av Stick & Kling /EZ och lägga ut stämplarna så jag får ut max från varje ark. De små rest bitar spar jag, till kommande små stämplar och har de en rak ytterkant så kan man skarva ihop två sådana bitar med skarven mitt under stämpeln.

****

Then I removed the protective paper from the sticky part of the Stick & Kling / EZ and place the stamps so I get the most out of each sheet. The little scraps I save, additional small stamps and if  they have a straight edge  then I piece two and two  together and live the seam in the middle  under the stamp.

 


3.

Allt på plats så skär jag med en skalpell runt stämpeln, det behövs inget diskmedel eller annat på bladet. Ibland tar jag bort den andra skyddsfilmen och ibland inte… enda skillnaden är det krävs lite mer kraft då man skär igenom både pappret och Stick & Kling /EZ. De riktigt små restbitarna samlar jag på ett skräppapper, de är så kladdiga och fastnar annars överallt. När du är klar knöla ihop papperet  med allt de klistriga på insidan och släng det i soporna; nu fastnar det inte någonstans och kan därmed inte skapa några som helst problem.

****

When everything is in place, it’s time to I cut around the stamp I use scalpel for this, there is no need for detergents or other stuff on the blade. Sometimes I remove the second protective film, and sometimes not … the only difference is that it’s requires a bit more power when cutting through both the paper and the Stick.

The very small residual pieces I accumulate on a  junk paper, they are so messy and sticks everywhere else. When finished, bunch the paper with all the sticky on the inside and throw it in the garbage… and  it can not create any problems.


Sedan är det bara att fästa stämpel på en akrylkloss, färga in stämpel och börja stämpla…
Lycka till !

*****

Then, just to attach the stamp on an acrylic block, ink the stamp and start stamping …
Good luck!