Die Sampel Binder

Jag stansar alltid ut prover och sätter i en pärm, dels för att testa om stansen funkar som den ska. Det är också lättare att se vad som går ihop med vad, men även vad som stansas ut och inte…. I den här filmen bläddrar jag igenom min Tonic pärm. Flickan med fjärilarna var jag tvungen att köpa en gång till för att min kurviga plast skiva gjorde att den minsta fjärilen sköt i väg som en katapult då jag körde den genom min Big shot och återfanns aldrig mer. Jag vände upp och ned på allt…jag hörde metall mot metall, så jag tror att den fastnat någonstans i vårt vattenburna element.

I always die cut samples and put them in a binder, partly to test if the die to see that work as it should but also to make it easier to see what goes together with what, and to what is cut out and not …. In this movie I browse through my Tonic binder. The girl with the butterflies I had to buy one more time because my curvy plastic plate made the smallest butterfly shot like a catapult when I run it through my Big shot and was never found again. I turned everything upside down … I heard metal on metal, so I think it stuck somewhere in our waterborne element.

Tonic Delivery

Härom dagen ringde det på dörren och min pyssel vrå fick nytt utseende då mina nya Tonic varor kom. Har redan lyckats repa glasmattan … Tim Holtz sa på en video från Creativation att det skall synas att man använder den! Har inte skurit på den ännu så vad som gjort repan är ett mysterium???

Yesterday it rang on the door and my craft corner got a new look when my new Tonic goods came. Has already scratch the glass mat … Tim Holtz said on a video from Creativation that it was noting to worry about, it should show that you are using it! Have not cut on it yet so what made the scratch is a mystery ???

Valentine Card

A Valentine’s Day card (All heart Day in Sweden)
A lot of different dimensions and shiny 
Kit #10 & #16
Mariposa Butterfly 
Floral affections, hello there
Luxury Embossed Card – Golden Satin 
Mirror Card Satin Effect – Copper Mine 
Satin Mirror Card – Burnished Rose 
Tonic Studios Essentials Stencil – Fancy Fretwork
Die folder (craft) 
Nuvo – Aqua Shimmer – Midas Touch
Nuvo – Aqua Shimmer – Clear, Gloss 
Nuvo – Crystal Glaze – Clear
Distress Ink & Nuvo Blending Dauber
Marianne Design Creatable Die Set – Gift Box
Old stamps: Alota, angel and Stamp In up, heart


Die folder (craft) 
Nuvo – Aqua Shimmer – Midas Touch
Nuvo – Aqua Shimmer – Clear, Gloss 
Nuvo – Crystal Glaze – Clear
Distress Ink & Nuvo Blending Dauber
Marianne Design Creatable Die Set – Gift Box
Old stamps: Alota, angel and Stamp In up, heart