Swedish Card

Veckans team till Tonic Showcase var Nationalitet, något som symboliserar ditt land. Till mitt första kort valde jag Dalahästen och Svenska flaggan, hästen huvud skapade jag med en flodhäst stans. Genom att vända på öronen, flytta näsborrarna och tänderna samt montera mulen längre ned på huvudet. Kroppen och benen klippte jag ut förhand och målade med Posca pennor.

This week’s team at Tonic Showcase was Nationality, make something that symbolizes your country. To my first card I chose the Dalahourse and the Swedish flag, the horse head I created with a hippopotamus die. By turning the ears around, move the nostrils and teethes and mount the nuzzle further down on the head. The body and legs I cut out by hand and painted with Posca pens.

  • Hetty Hippo, die
  • Bowscale, die
  • 6 x 6 Paper Packs – Dream In Colour
  • Panduro Stamp
  • Panduro papper, flag
  • Posca pens
  • Black gel pen

Die Sampel Binder

Jag stansar alltid ut prover och sätter i en pärm, dels för att testa om stansen funkar som den ska. Det är också lättare att se vad som går ihop med vad, men även vad som stansas ut och inte…. I den här filmen bläddrar jag igenom min Tonic pärm. Flickan med fjärilarna var jag tvungen att köpa en gång till för att min kurviga plast skiva gjorde att den minsta fjärilen sköt i väg som en katapult då jag körde den genom min Big shot och återfanns aldrig mer. Jag vände upp och ned på allt…jag hörde metall mot metall, så jag tror att den fastnat någonstans i vårt vattenburna element.

I always die cut samples and put them in a binder, partly to test if the die to see that work as it should but also to make it easier to see what goes together with what, and to what is cut out and not …. In this movie I browse through my Tonic binder. The girl with the butterflies I had to buy one more time because my curvy plastic plate made the smallest butterfly shot like a catapult when I run it through my Big shot and was never found again. I turned everything upside down … I heard metal on metal, so I think it stuck somewhere in our waterborne element.