Negative gold foil

Använde en metall platta i min GoPress and foil och kunde använda den negativa guld foil biten efter jag stämplat dessa grenar.  Fjärilarna och rutnätet är Tonic dies. Brads, band, gel pennor och svart Distress Ink.

Use a metal plate in my GoPress and foil and could use the negative gold foil piece after stamping these branches. The butterflies and grid are Tonic dies. Brads, ribbon, Gel Pencils and Black Distress Ink.

Blommor & Spets / Flower & Lace

Hittade den här spetsen rullen för endast 10 kr på EKO och den passade den här biten core embossat papper som jag hittade i mina gömmor. Beige / brunt var lite tråkigt så jag färgade in med några Distress Oxide färger från gröna-, blåa- och gula familjen. De stora blommorna och bladen kommer från Tonic craft kit #5, de små är puncher samt en Karen B stans.Lace

Found this lace for only $1 on EKO and it suited this piece of core embossed paper that I found in my stash. Beige / brown was a bit boring so I colored it with some Distress Oxide colors from the green, blue and yellow family. The big flowers and leaves come from Tonic craft kit 5, the smaller ones are puncher as well as a Karen B die.

Akvarell Färgprover / Watercolor samples

Först tänkte jag att färg schemat som följde den mina Sennelier akvarell var OK, men många av dem överstämde inte med verkligheten! För något år sedan började jag med att göra små individuella färgprover och tejpade fast dem på en akryl blad (gammal förpackning). Anledning var att om jag vill ersätta en färg med en annan så behöver jag inte göra en helt ny… även om det kommit någon annan färg stänk på ett färg prov (skulle störa mig så mycket). Det som jag gjorde annorlunda denna gången var att göra allt som jag gör i min pärm med alla färg prover, fast i mindre skala. Svart linje (transparent), två lager och hur det går att lyfta bort (staining). Tyckte att det var så lyckat att jag gjorde om all mina lådor till det här systemet.  Mina Rembrandt hade jag kodat med ST (semi transp) F för fläckar (staning) T (transp) men jag blandade ihop ST (med staning) så det var inte ett bra system för mig. Innan detta systemet så skrev jag namnen på varje färg, men det gav så lite information…

At first I thought the color scheme that followed my Sennelier watercolor was OK, but many of them didn’t match the reality! Some years ago, I started making small individual color samples and glue them on an acrylic sheet (old packaging). The reason was that if I want to replace one color with another, I didn’t have to do a whole new one … also if there was some other color splash on a color sample (it would bother me so much). What I did differently this time was to do everything I do in my binder with all color samples but on a smaller scale. Black line (transparent), two layers and how it removes (staining). Thought it was so successful that I did about all my boxes for this system. My Rembrandt had I encoded with ST (semi transp) F (staning in Swedish) T (transp) but mixed together ST (with staning) so that was not a system for me. Before this system I wrote the names of each color, but it gave so little information …Färg

Before

Julbock / Christmas goat

Panduro REA 10 kr

Jag har länge tittat på det här stämpel kittet…nu var priset endast 10 kr! Har bara använt bocken med tomten än så länge vilken var min favorit och anledningen till att jag hade ögonen på kittet.

Utgick i stort sätt från samma material till dem alla, men lyckades skapa 4 helt unika kort!

Distress oxide
Punch snow
Washitejp
Gel pens
Glimmer pen
Backgrund die (Amy Design)
Creative Expression (topper)
Cotman