Blommor / Flowers

Jag köpte alla dessa stansarna från Tonic Warehouse Clearance, sedan valde jag ut några av dem till det här kortet. De jag använde är listade här nedan.

I bought all these dies from Tonic Warehouse Clearance, then I selected some of them for this card. The ones I used are listed below.

 • Tonic Studios – Dot & Drop Die – Diamond Corner Die Set – 1699e
 • Tonic Studios – Square Flourish Aperature Die Set – 2205E
 • Tonic kit 5
 • Glitter gloss pen
 • Cheery Lynn dies
 • Craft card (Kit folders)
 • Distress oxide sprays
 • Nuvo drops
 • Wink of Stella Gl White 000
 • Distress Ink
 • Card stock

Love You

Jag vände mirror pappret fel i 3D Texture Fades Embossing (bårder) foldern , men de blev snyggt ändå. Rosorna ser mer ut som resin än papper, detta tack vare glitter marken som jag spred ut med en vattenpenseln.

I turned the mirror paper wrong in the 3D Texture Fades Embossing (borders) folder, but they turned neat anyway. The roses look more like resin than paper, thanks to the glitter marker that I spread out with a water brush.

 • Craft perfect, 9447e – 9473E
 • Glimmer paste, Moonstone
 • Glitter marker
 • Stencil, Tim Holtz – Linen
 • LATTICE TRIM 3D Impresslits
 • LEAF 3D Impresslits
 • Homemade Roses, Classic Rose – Heartfelt Creations

Life’s a party invite yourself

 • Shimmer powder
 • Glittermarker
 • Glitter Accent
 • Craft Perfekt 
 • Stencils
 • Stamps (Greeting Fram – Dylusions – Vilda -Tim Holtz -Panduro)
 • Watercolor
 • Dies (CB)
 • Punches
 • Stickers
 • Distress Oxide Ink
 • Posca pens

Cancer Warning !!!

Distress Oxide spray has a cancer warning on them… so I had to look it up and find this and It dosen’t sound so good! Will be using breathing mask to be on the safe side!

Distress Oxid spray har en cancervarning på dem … så jag var tvungen att kolla upp det och hitta den här informationen och det låter inte så bra! Blir att använda andningsmask för att vara på den säkra sidan!

Ranger Ink

WARNING: This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Varning: Denna produkt kan exponera dig för kemikalier inklusive titandioxid (luftburna, obundna partiklar av respirera storlek), vilket är känt för staten Kalifornien för att orsaka cancer. För mer information gå till www.P65Warnings.ca.gov


P65Warnings.ca.gov.

By law, a warning must be given for listed chemicals unless the exposure is low enough to pose no significant risk of cancer or is significantly below levels observed to cause birth defects or other reproductive harm.

Enligt lagen måste en varning göras för listade kemikalier om inte exponeringen är tillräckligt låg för att inte utgöra någon signifikant risk för cancer eller är signifikant under nivåer som observeras orsaka fosterskador eller annan reproduktionsskada.

Tonic Craft Kit 21

Jag gör alltid stans prover och om de finns plats över så lägger jag till stämplarna. Den här gången följde det även med en stencil och det fanns plats för de två mönstren också på sid 2. fick jag även plats med stencilen.

I always make die samples and if I have space over then I also add then stamps. This time the kit also include a stencil and there was room for the two patterns on page 2.