Små Tomte Nissar / Little elves

Det blå pappret är ett core papper, det bruna var ett vanligt prunt cardstock. Båda har jag bearbetat med sandpapper men för att lyfta fram det embossade mönstret i det bruna pappret använde jag Opalite stämpel färg.

****

The blue paper is a core paper, the brown was a common brown cardstock. Both have I worked over with sandpaper but to highlight the embossed pattern in the brown paper I used Opalite Stamp color.

Sjuksköterska / Nurse

Den sjuka grodan är mycket blek = sjuk, men detta hade kameran svårt att återge.  Använde Bind-it All för att få till film effekten, ritade till EKG avskrift på ett Musse Pig papper (huvudena,de ser nästan ut som hjärtan).

****

The sick frog is very pale = sick, but this had the camera difficult to reproduce.  I used the Bind-it All to get to movie   strip effect,. I draw the ECG transcript on to a a Mickey Pig Paper (the heads, they almost look small hearts).

Hospital Frogs

Här en tjuvtitt på morgondagens kort

Her is a sneak peak for tomorrow

Galen i dig! / Crazy about you

Jag har 3D monterat grodorna i gondolen och stämplat toner (Bombshell stämpel) för att tydliggöra att grodan både spelar och sjunger till den  ljuva flickgrodan. Textstämpel från Stämpel Källan passa perfekt… han är galen i henne!

****

I have 3D mounted  the frogs in the gondola and stamped notes (Bombshell stamp) to clarify that the frog both playing and singing to the sweet girl frog. The text Stamp from Stämpel Källan   fit perfectly … He’s crazy about her!

Gondola Frogs – CC

Lily Set (Cube)

Här en tjuvtitt på morgondagens kort

Her is a sneak peak for tomorrow