Rosenknoppar / Rosebuds

Önskemål om en handledning till mina rosenknoppar har inkommit till mig så här kommer den! 

Jag använder den här stansen från Sizzix, Tattered floral ( Tim Holtz) till de här här rosenknopparna. Perfekt för de små restbitarna av card stock, billigare än att köpa och snyggare!

****

I have been requested to make a  Tutorial on my rose buds, so here it comes!

I use this punch from Sizzix, Tattered floral (Tim Holtz) to make this rose-buds. Perfect forall  the small scraps of cardstock, cheaper than buying and better looking!

 • Utstansad blomma
 • Grön Ståltråd
 • Liten kvadrat av Mullbärs papper eller annat mjukt  grönt papper
 • Florist tejp
 • Lim

****

 • Punched flower
 • Green Wire
 • Small squares of mulberry paper or other soft green paper
 • Florist tape
 • Glue

För att ge blombladen lite textur använder jag en stylus och  samtidigt mjukas card stocken upp.

To give the petals some  texture, I use a stylus and simultaneously get the card stock softer.

Klipp bort mitten…

Cut out the middle …

Jag böjer varje blomblad med hjälp av ett grillspett, det är enklare att montera samman…tycker jag!

I bend each pedels  beore I mount the bud, it is easy put it together … I think!

Första blombladet aplicerar jag lim på hela bladet, de andra enligt markeringen.

On the first petal I aplicerar glue on the  whole pedal and the other on the marks.

Lägg ståltråden i ena kanten på det första blombladet och snurra papperet runt det tajt.

Place the wire at one edge of the first petal and turn the paper around it tight.

Lägg skarven mitt på nästa blomblad…och så vidare tills alla blombladen är monterade runt ståltråden.

Place seam in the middle of next petal … and so on until all the petals are mounted around the wire.

Alla blombladen monterade!

All petals mounted!

Klipp från hörn till hörn ett V, slut resultatet skall se ut så här, att de är ojämna gör ingenting, de ser me naturliga ut om de är ojämna tycker jag i alla fall.

Cut  from corner to corner a V, the end result should look like this,that  they are uneven doesn’t do anything, they look more natural if they are uneven, I think, anyway.

Aplicera och limma fast mot rosenknoppen.

Aplicera and glue the rose-bud.

Dela florist tejpen på mitten

Cut the florist tape to the middle

Applicera lim på ståltråden och starta tvina tejpen på ståltråden och skjut den upp över limmet. Jag limmar för att vara säkert på att tejpen inte skall tvinnas upp.

Apply glue to the wire and start twintape on the wire and slide it up over the glue. I glue to be sure that the tape is not twisted up.

Applicera tejpen något diagonalt och omlott.

Apply the tape slightly diagonally and overlapped.

Limma sista biten av samma anledning som starten

Glue the last bit of the tape of the same reason as the start.

Till sist använd en pincett för att böja till blombladen, för att skapa mer liv till resenknoppen.

Finally, use a tweezers to bend the petals, to create more life to the rosebud.

 Här är slutresultat!

Here are the final result!

Hippies

Here is a card with some of the new Alota Rubber Stamps och fick använda mina ny Twinkling H2O’s färger

Här kommer ett kort med några av den nya Alota Stämplar, I use my new twinkling H2O’s colors.

 • Rainbow Cloud
 • Peace Sign Background
 • Hippie People
 • Hippy Van
 • Peace Man

 

Stämplade på baksidan och embossade, färgade in de embossade ytan med Distress Ink och gul färg.

****

Stamped on the backside  and embossed, dyed in the emboss the surface with Distress Ink and gold Ink.

Molnen har fått struktur med SnowMarker

The clouds has got structure with SnowMarker

 

 

Love Challenge with no RED

Nu var det dax för en ny Alota Utmaning
“Love Challenge with no RED”

****

Now it was time for a New Alota Challenge
“Love Challenge With No RED”

Jag klippte ut mina bugs och skapade större utrymme mellan pojken och flickan, stämplade  och klippte ut flickans blomma från hennes hårband.   Fyllde i gallret i de utstansade hjärtat (MS punch)med flock (MS) rosa.

****

I cut out my bugs and created more space between the boy and girl, stamped and cut out the girl’s flower from her hair band. Filled in the grid of the punched heart (MS) with the flock (MS), pink.

Bakgrunden skapade jag till min kalender, men den passade inte in, så jag sparade den och använde den här. Bind-it-all hålen tärde jag i ett band, skull kunnat skurit bort dem också men tyckte det blev läckert så här.

****

The background for the bugs I created for my calendar, but it did not fit, so I saved it and used it here.  The Bind-it-all  holes I have a treed a ribbon, I  could cut them off too, but thought this looked cool.

Peace har fylt i med olika glitter lim.

****

Peace has colored with a various glitter glue.

 • Hippie Bugs
 • Peace Love Happiness
 • Peace Sign Background
 • Peace Sign Border

Blommor / Flowers

Hittade dessa blommor hos Hobby Lobby i USA  förra året och köpte dem för att att använda dem som inspiration för min egen tillverkade blommor.

****

Found these flowers at Hobby Lobby in the U.S. last year and bought them to use them as inspiration for my home-made flowers.

…så här blev mina!

…this are how mine turned out!