Alla Hjärtans Dag kort / Valentine’s Day cards

Här kommer ett Alla Hjärtans Dag kort där jag maskerat samman två olika stämplar Vilda Stamps som jag färglagt med mina ny akvarellfärger (Twinkling H2Os). Kärleksbiljetten är en stämpel från InkWings.

****

Here’s a Valentine’s Day cards there I have I masked together two different stamps Wild Stamps  and  colored with my new watercolor paints (Twinkling H2Os). The Love Ticket is a stamp from InkWings.

Dekorerade med band, liqud pearls och pärlor,  himmel bakgrund runt hjärtat gjordes med chalk.

****

I also decorated with ribbons, liqud pearls and pearls, the sky background, around the heart I made with chalk.

Recycled… kort / card

Jag gjorde det här kortet från delar av en presentpåse från Systembolaget, till Svens Scrapbookin utmaningen”Not just a bag”.  Allt utom kortbasen är återvunnet material.

I made this card from parts of a gift bag for a wine bottle, to challenge at Svenska Scrapbooking “Not just a bag”. Everything exept the card base are recycled material.

Motivet är från en påse med Prima blommor som jag sparat för att göra ett kort med.

The motive is from a bag of Prima flowers that I saved to make a card with.

Färgade in guldpappret med StazOn Ink, Alcohol Ink, marker och 3D lack. Använde också MS edge punch, CB embossing folder, MS butterfly punch, Spelbinder die (clock and button) och en Tim Holz die

I colored in the gold paper with StazOn Ink, Alcohol Ink, marker and 3D glaze . I also used the MS edge punch, CB embossing folder, MS butterfly punch, games Binder die (clock and button) and Tim Holz die

Bladen är en CB stans och pappret är från en gammal bok som jag distressat både meakanisk men också med Distress Ink.

The leaves are a CB die and the paper is from an old book which I distressed both meakanisk but also with Distress Ink.

 

 

Rosenknoppar / Rosebuds

Önskemål om en handledning till mina rosenknoppar har inkommit till mig så här kommer den! 

Jag använder den här stansen från Sizzix, Tattered floral ( Tim Holtz) till de här här rosenknopparna. Perfekt för de små restbitarna av card stock, billigare än att köpa och snyggare!

****

I have been requested to make a  Tutorial on my rose buds, so here it comes!

I use this punch from Sizzix, Tattered floral (Tim Holtz) to make this rose-buds. Perfect forall  the small scraps of cardstock, cheaper than buying and better looking!

 • Utstansad blomma
 • Grön Ståltråd
 • Liten kvadrat av Mullbärs papper eller annat mjukt  grönt papper
 • Florist tejp
 • Lim

****

 • Punched flower
 • Green Wire
 • Small squares of mulberry paper or other soft green paper
 • Florist tape
 • Glue

För att ge blombladen lite textur använder jag en stylus och  samtidigt mjukas card stocken upp.

To give the petals some  texture, I use a stylus and simultaneously get the card stock softer.

Klipp bort mitten…

Cut out the middle …

Jag böjer varje blomblad med hjälp av ett grillspett, det är enklare att montera samman…tycker jag!

I bend each pedels  beore I mount the bud, it is easy put it together … I think!

Första blombladet aplicerar jag lim på hela bladet, de andra enligt markeringen.

On the first petal I aplicerar glue on the  whole pedal and the other on the marks.

Lägg ståltråden i ena kanten på det första blombladet och snurra papperet runt det tajt.

Place the wire at one edge of the first petal and turn the paper around it tight.

Lägg skarven mitt på nästa blomblad…och så vidare tills alla blombladen är monterade runt ståltråden.

Place seam in the middle of next petal … and so on until all the petals are mounted around the wire.

Alla blombladen monterade!

All petals mounted!

Klipp från hörn till hörn ett V, slut resultatet skall se ut så här, att de är ojämna gör ingenting, de ser me naturliga ut om de är ojämna tycker jag i alla fall.

Cut  from corner to corner a V, the end result should look like this,that  they are uneven doesn’t do anything, they look more natural if they are uneven, I think, anyway.

Aplicera och limma fast mot rosenknoppen.

Aplicera and glue the rose-bud.

Dela florist tejpen på mitten

Cut the florist tape to the middle

Applicera lim på ståltråden och starta tvina tejpen på ståltråden och skjut den upp över limmet. Jag limmar för att vara säkert på att tejpen inte skall tvinnas upp.

Apply glue to the wire and start twintape on the wire and slide it up over the glue. I glue to be sure that the tape is not twisted up.

Applicera tejpen något diagonalt och omlott.

Apply the tape slightly diagonally and overlapped.

Limma sista biten av samma anledning som starten

Glue the last bit of the tape of the same reason as the start.

Till sist använd en pincett för att böja till blombladen, för att skapa mer liv till resenknoppen.

Finally, use a tweezers to bend the petals, to create more life to the rosebud.

 Här är slutresultat!

Here are the final result!

Hippies

Here is a card with some of the new Alota Rubber Stamps och fick använda mina ny Twinkling H2O’s färger

Här kommer ett kort med några av den nya Alota Stämplar, I use my new twinkling H2O’s colors.

 • Rainbow Cloud
 • Peace Sign Background
 • Hippie People
 • Hippy Van
 • Peace Man

 

Stämplade på baksidan och embossade, färgade in de embossade ytan med Distress Ink och gul färg.

****

Stamped on the backside  and embossed, dyed in the emboss the surface with Distress Ink and gold Ink.

Molnen har fått struktur med SnowMarker

The clouds has got structure with SnowMarker