Verktyg / Tools

Svärfar behövde en skylt till en verktygsväska (som han skall ha på sin båt) så jag gjorde denna skylten åt honom. Den är laminerad och den skall sys fast på väskan, därför skar jag ut texten två gånger och pusslade samman dem, så att de kom i samma nivå….för att få snyggare laminering. Använde cricut cartridget Nate’s ABCs och en massa olika marina stämplar som jag har samlat på mig genom åren…

****

My father- In-law needed a sign to a tool bag that i is going to make (on his boat) so I made this sign for him. It is laminated and isgoing to be  sewn on to the bag. I cut out the text twice and piece them together, so they came tobe in  the same level …. to get prettier lamination. I used the Cricut cartridget Nate’s ABCs and a lot of different marine stamps I have collected on me over the years …

Brevställ / Letter rack

Här har jag klätt in en brevställ från IKEA med lost and found papper. Använde Tim Holtz tissue tejp till all kanter och blomman är gjord med en av hans stansar.  Övrigt lite rosor, blad, Distresss Ink och bling.

****

Here is a letter rack from IKEA that I have decorated  with  some Lost and Found paper. I used Tim Holtz tissue paper on all the edges and the flower is made with one of his dies. Other decorations are some roses, leaves, Distresss Ink and bling.

Kryddlådor / Spice Boxes

Hittade dessa askarna på REA , 10 kr styck på ICA och jag köpte fyra stycken och två av dem använder jag nu till kryddpåsar. En till bak  och en till mat, den till bak gjorde jag  också flickar. Flikarna och etiketterna skapade jag med Cricut Cartridget From My Kitchen.

****

I found these boxes on Sale, 10 SEK each  and I bought four and two of them I now use to spice bags.  One for baking  and one for food, the baking spices I also med tabs. The tabs and labels I created with the Cricut Cartridge From My Kitchen.

Maskering / Masking

Jag har fått önskemål om en instruktion om hur jag gör då jag maskerar, så här kommer den.
I have received requests for a tutarials on how I do when I mask, so here it comes.

Stämpla motivet som skall vara i förgrunden, men stämpla det även på en post-it lapp.
Stamp the motive that you what in the foreground, but stamping it on to a post-it note too.

Post-it lappen har redan en klistrig kant och ligger därmed kvar på motivet. Klipp på kontur linjen och inte ut med, detta är mycket viktigt för att få ett lyckat resultat. Här har jag bara klippt den sidan som jag just nu behöver maskera, men jag spar dem alla för framtida bruk och kan då timma bort med om det skulle behövas.

****

The Post-it note has already a glueyness edge and stick temporary on to the paper. Cut on the contour line and not outside, this is very important if you want a successful outcome. Here I have just trimmed the side that I just now need to mask, but I saved them all for future use and can trim some more if needed.

Jag såg en kvinna på Youtube som gjorde en jig av lego bitar, vilken bra ide!  Jag utveklade iden lite till och  limmat gummi under min så att den får mer grepp. Idag använder jag en stamp-a-majig istället  (för att få motivet på rätt plats) den är  skönare för handen och jag använder den ofta så den var väll värd sina slantar…

****

I saw a woman on Youtube who did a jig of Lego pieces, what a great idea! I Developed the idea some more and glued rubber under to get more grip. Today I use a stamp-a-ma-jig instead (to get the motive in the right place)  it is more comfortable for your hand and I use it often so it was welling worth the money …

… genom att stämpla motivet på ett genomskinligt medium i det här fallet en akrylklossen (oftast använder jag laminerad toma fickor som jag laminerat ihop)  är det bara att ta bort klossen, håll fast jigen så att den inte flyttar sig. Därefter placeras stämpeln i den räta vinkeln. Det går utmärkt utan jig, men man får inte lika exakt kontroll vart motivet hamnar…

****

… by stamping the design on a transparent medium, in this case a akrylklossen (usually I use empty laminated pockets run them empty through the lamination machine), simply remove the block, hold jigen so that it does not move. Then place the stamp at the right angle. It’s possible to do this without a jig, but you may not have the precise control where the motive is going to me stamped…

Därefter är det bara att bygga vidare lager på lager… Jag börjar för det mesta  från höger och går mot vänster på papperet, men det gör man självfallet som känns bäst för en själv.

***

Then you build layer upon layer … I mostly start from the right and go to the left on paper, but you does what make most sense for you.

…så har blev det. Hoppas att denna lilla sammanställning kan vara till hjälp, lycka till i ditt skapande av nya fantastiska motiv.

****

… this is the final result! I hope that this tutorial might help you and good luck in your creation of new amazing scenary.
Hope this little summary might help, good luck in your creation of amazing scenery.