Tonic Craft Kit 10

Jag gjorde min prov stans sid till min stans pärm med Tonic Craft Kit 10, lite irriterad att det kurviga- n och u är exakt lika,  hade önskat en annan bokstav. Trots detta är jag nöjd med månadspaketet igen!

I made my test die cut page  to my die sampel binder with Tonic Craft Kit 10, a bit annoyed that the curved – n and u are exactly alike, had wanted a different letter instead. Nevertheless, I’m happy with the monthly package again!

Thank You Tonic

Jag vann ett set med stansar (7 st) och jag gjorde ett tack kort till Owain, Alison and Dan @ Tonic Show på FB/YouTube. Mitten är ned sänkt då den andra delen är 3D monterad med distanstejp. Den rosa delen är ett stycke stansad med olika av mönster stansarna och jag använde innerdelen från den blå ramen med blommor bakom mönstret jag stansat ut i det rosa pappret. Monterade samman alla delarna, fyllde i med en svart gel penna för att skapa mer dimension, använde även Nuvo drops, Tonic glitter markers och halv pärlor som extra dekorationer. Använd vitt card stock som kortbas och färgade in framsidan på kortet i olika nyanser av Distress Oxide.

I won a set of dies (7 pcs) and I  made a thank you card for Owain, Alison and Dan @ Tonic Show on FB / YouTube. The center is lowered when the other part is 3D mounted with foam tape. The pink part is one piece that I die cut different of the pattern dies into and I used the inner part of the blue frame with flowers behind the pink pattern paper that I made with the dies.  Assembled all parts, filled some parts with a black gel pen to create more dimension, I also used Nuvo drops, Tonic glitter markers and half pearls as additional decorations. I use  a white card stock as a card base and color the front of the card with different shades of Distress Oxide.

Tonic craft kit 10

Tvångsförflyttningen avslutad!!

Vi blev tvångsflyttade till Loopia, då det webbhotellet vi bodde på slutade med privat kunder. Det var omöjligt att få pengarna tillbaka för resterande tiden som vi hade kvar, drygt 6 månader. Vi har haft Loopia förut och var missnöjde med dem…ge dem en ny chans var det svar vi fick. Vi gav dem en ny chans…men de var vart inte bra. Det var så segt och långsamt, det tog en minut att komma in till bloggen för att posta och väl där tog allting en evig tid, där av anledningen till varför jag inte postat så mycket sedan tvångsflytten!

Nu har maken valt ett nytt internationellt webbhotell som är lika snabbt som det vi hade innan tvångsflytten samt med några extra finesser!

Inkagold & Nuvo Mousse Vård / Care

Mögel:

Min första Inkagold burken började mögla, då jag använde fingrar för applicera färgen och bakterier började växa på ytan i burken. Skrapade bort möglet och sprayade med alkohol, glycerin och vatten mix (glycerin binder vatten) men även vatten fungerar (jag kokar det för att att rena det helt).  Nu applicera jag med plasthandskar eller med en liten blending tool svamp som ligger i burken.

Mold:

My first Inkagold jar started to mold,  because I used my fingers to apply the color and bacteria began to grow on the surface in the jar. Scraped  of the mold and sprayed with alcohol, glycerin and water mix (glycerin binds water) but also water works (I cook it to clean it completely). Now I apply the paint with plastic gloves or with a small blending tool sponge that I store is in the jar.

Bara en hård klump: (de går att rädda!)

Tillsätt glycerin och vatten samt vatten och bearbeta klumpen  med palettkniven till du får önskad konsistens. Ha tålamod det tar sin tid, men värt att rädda!!!  Det är skönt att veta att de alltid går att  återuppliva dem!

Just a hard lump :( They can be save!)

Add glycerin and water as well as water and work the hard lump with the palette knife until you get the consistency you like. Be patient, it takes its time, but worth saving !!! It’s nice to know that they can always revive them!

Underhåll:

Jag sprayar alltid mina Ikagold och Nuvo mousser efter jag använt dem, med alla mina olika sprayflaskor, men bara en dusch med alkohol på ytan avslutningsvis. Ibland även innan jag använder dem om så behövs, fast endast med vatten. Om jag inte har använt dem på ett tag tar jag fram min plast burk med lock och går igenom dem alla, så att jag inte skall hitta dem genom hårda igen.  Jag inbillar mig att de torkar ut långsammare då de ligger i en plast burk med lock.

Maintenance:

I always spray my Ikagold and Nuvo mousse after using them with all my spray bottles, but just one pump on the surface with  the alcohol at the end. Sometimes I have to revamp them sometime  before using them, but only with water. If I have not used them for a while, I’ll take out my plastic bucket with a lid and go through them all, so that I will not find them as hard lumps again.

Nouvo mousserna är på bordet och behandlas och därför inte med på bilden… Jag har sedan den här bilden togs märkt upp locken med färgprover, då jag får gräva runt för att hitta rätt burk… det är alltid den sista burken som jag skall ha.

Nouvo mousses are on the table and are treated and therefore not included in the picture … Since  this picture was taken,  I have given all the lids paint samples. I hade to digging  around to find the right jar … and it’s  was always the last jar I was after.

Snurrhylla / Spinning Shelf

Jag behövde en ny snurrhylla till mina Distress Oxide dynor…så jag började för en vecka sedan att skära till min kartong bitar. Min kartong var tunnare denna gången så jag fick göra dubbelt så många hyllplan, för att sedan limma ihop två stycken.  Använde en del av en cirkel die för att lättare få ut dynorna ur hyllan.

I needed a new spinning shelf for my Distress Oxide pads … so  a week ago I started cutting my carton pieces. My carton was thinner this time around, so I had to make twice as many shelves, then glue two shelf together. Use part of a circle die to more dint in the shelf’s to  so it gets easily to get the pads out from the shelf.

Klädde in alla delarna med vanligt kopieringspapper, använd Mod Podge (matt).

Wrap all the parts with plain copy paper, use Mod Podge (matt).

Använde en jig för limma hyllorna med samma avstånd, använde en limpistol.

Use a jig for the glue shelves at the same distance, using a glue gun.

 

Hittade en nästan full sprayburk med koppar färg…den räckte nästan helt. Det blev lite dålig täckning på kanten på snurr brickan och på mitten, men där står ju hyllan så där tänkte jag spraya det sista jag gjorde. Om jag inte haft den hemma så hade det blivit en blå hylla till… det mönstrade kommer från samma Tim Holtz  12″ x 12″ block på de båda hyllorna.

Found an almost full spray can of copper color … it cover it almost. It got a little bad cover on the edge of the spinning tray and in the middle, but there’s the shelf is standing, I thought I was spraying there last. If I had not had this can at home, it would have become a blue shelf too … the pattern paper comes from the same Tim Holtz 12 ‘x 12’ block for the both shelves

 

Det blev ingen hylla den här gången utan jag placerade min korg där istället…

There was no shelf this time without placing my basket there instead …

 

Här är några av alla skalpell bladen som det gick åt…

 Here are some of the scalpel blade that went bad along the way …

https://.marie.bat3.se/torn-bygge-del-1-tower-building-part-1/