Show Tonic Showcase – Friends Special Card 1Kit 17 Ink and Mousse 
Kit 16 Love die 
Nuvo – Ink Pad – Black Shadow
Home made flowers and leaf 
Foil stamped in gold 

Jag har tänkt köpa dessa stansar och Shaping Mold från Heartfelt Creations, men det har aldrig haft både i lager fören nu… behövde inte stämpeln eftersom jag kan rita själv.

I have been intend to buy these dies and Shaping Mold from Heartfelt Creations, but it has never had both in stock until now … didn’t need any stamp because I can draw myself.


Pearls on a tread

Tonic Delivery

Härom dagen ringde det på dörren och min pyssel vrå fick nytt utseende då mina nya Tonic varor kom. Har redan lyckats repa glasmattan … Tim Holtz sa på en video från Creativation att det skall synas att man använder den! Har inte skurit på den ännu så vad som gjort repan är ett mysterium???

Yesterday it rang on the door and my craft corner got a new look when my new Tonic goods came. Has already scratch the glass mat … Tim Holtz said on a video from Creativation that it was noting to worry about, it should show that you are using it! Have not cut on it yet so what made the scratch is a mystery ???