Adventskalender / Advent Calendar

Jag uppdaterade sonens adventskalender, fotot på ovan sidan är så gammalt (2008).

I updated my son’s advent calendar, the photo on the topp is so old (2008).

Studio paint vs. Professional Paint
  • Snow past
  • Snow Marker
  • Black pen
  • Glitter drops
  • Tim Holtz -Snow die