Powerful Die Stand

Jag var inte riktigt nöjd med mitt stans ställ, där jag förvara stansarna under skapande processen. Tyckte att magneten på magnet arket som jag fäst på metall var för svag. Stansarna ramlade lätt av och ner på golvet om man kom åt de som satt på kanterna.

Varför inte prova med ett knivställ … de måste ju ha starka magneter tänkte jag! Jag valde Dorre Hugo Knivställ bambuträ magnet 20 x 22,5 cm för 239 kr, en rimligt pris och i värsta fall fick vi använda det som knivställ.

Det blev en succé och som jag tänkt – mycket vackrare att se på samt den klara flera lager av stansar p varande. Den kan även fånga upp stansarna i luften….SUPER NÖJD!

I was not really happy with my die stand, where I store the dies during the creative process. Thought the magnet on the magnet sheet that I attached to the metal stand was too weak. They fell easily off and down on the floor if you approached those who were sitting on the edges.

Why not try a magnetic knife stand … they must have strong magnets, I thought! I chose Dorre Hugo Knife stand in bamboo wood, magnet 20 x 22.5 cm for SEK 239, a reasonable price and in the worst case we had to use it as a knife stand.

It was a success and as I thought – much more beautiful to look at and it can sore dies in several layers. It can even catch the dies in the air …. SUPER SATISFIED!

Die to Stencil

Här några kort där jag bara använde stansen. Därefter några där jag använde min hemgjorda stencil och pennor.

Here are some cards where I just used the die, then some where I used my homemade stencil and pens.

Basen till stencilen gjorde jag av Card stock och att ge den med stadga, så tejpade fast en akryl ram runtom. För att förlänga livslängden för pappret så färgade in det med akrylfärg.

The base for the stencil is made with Card stock. To make it more sturdy, I taped an acrylic frame around it. I to extend the life span of the paper by color in it with some acrylic paint.

Gold Foiling

Ett effektfullt sätt att använda överblivna folie rester från foil stamping är att applicerade dem för hand. Här har jag använt en Tonic lim penna, låtit det torka en aning och sedan lagt folien över och tryckt till.

An effective way to use foil residue from foil stamping is to apply them by hand. Here I have used a Tonic glue pen, let it dry slightly and then put the foil over and press.