Halloween Card

I torsdags handlade jag för första gången från Sari Stamping Studio och fick mina varor nästkommande dag. Jag blev Super nöjd! Det blev en våg stans, REA som jag skall använda till semester bilderna från Spanien och en gummistämpel. Stämpel (söndrigt papper) har jag haft på önskelistan länge… Det blev till att prova den större av stämplarna direkt och jag maskerade samman den med en massa andra Vilda Stamps. Maskera samman stämplar är min favorit teknik. Just nu övar jag att färglägga med mina Polychromos pennor, rätt nöjd med slutresultatet.

Last Thursday I ordered for the first time from Sari Stamping Studio and got my goods the next day. I’m super happy! It saw a wave die on SALE that I will use for holiday pictures from Spain and a rubber stamp. The Stamp ( Torn torn paper) It has been on my wish list for a long time … I had to try the larger of the stamps directly and I masked it together with a lot of other Vild Stamps. Masking stamps together is my favorite technique. Right now I’m practicing coloring with my Polychromos pens, quite satisfied with the end result.

  • Katzelkraft Stamp, torn paper
  • Vilda Stamp, Halloween
  • Polychromos pens
  • Posca pens, Black and white
  • Tonic, Swirls Media die
  • Crealise, oval die
  • Pattern paper
  • Foam Tape

Maskering / Masking

Jag har fått önskemål om en instruktion om hur jag gör då jag maskerar, så här kommer den.
I have received requests for a tutarials on how I do when I mask, so here it comes.

Stämpla motivet som skall vara i förgrunden, men stämpla det även på en post-it lapp.
Stamp the motive that you what in the foreground, but stamping it on to a post-it note too.

Post-it lappen har redan en klistrig kant och ligger därmed kvar på motivet. Klipp på kontur linjen och inte ut med, detta är mycket viktigt för att få ett lyckat resultat. Här har jag bara klippt den sidan som jag just nu behöver maskera, men jag spar dem alla för framtida bruk och kan då timma bort med om det skulle behövas.

****

The Post-it note has already a glueyness edge and stick temporary on to the paper. Cut on the contour line and not outside, this is very important if you want a successful outcome. Here I have just trimmed the side that I just now need to mask, but I saved them all for future use and can trim some more if needed.

Jag såg en kvinna på Youtube som gjorde en jig av lego bitar, vilken bra ide!  Jag utveklade iden lite till och  limmat gummi under min så att den får mer grepp. Idag använder jag en stamp-a-majig istället  (för att få motivet på rätt plats) den är  skönare för handen och jag använder den ofta så den var väll värd sina slantar…

****

I saw a woman on Youtube who did a jig of Lego pieces, what a great idea! I Developed the idea some more and glued rubber under to get more grip. Today I use a stamp-a-ma-jig instead (to get the motive in the right place)  it is more comfortable for your hand and I use it often so it was welling worth the money …

… genom att stämpla motivet på ett genomskinligt medium i det här fallet en akrylklossen (oftast använder jag laminerad toma fickor som jag laminerat ihop)  är det bara att ta bort klossen, håll fast jigen så att den inte flyttar sig. Därefter placeras stämpeln i den räta vinkeln. Det går utmärkt utan jig, men man får inte lika exakt kontroll vart motivet hamnar…

****

… by stamping the design on a transparent medium, in this case a akrylklossen (usually I use empty laminated pockets run them empty through the lamination machine), simply remove the block, hold jigen so that it does not move. Then place the stamp at the right angle. It’s possible to do this without a jig, but you may not have the precise control where the motive is going to me stamped…

Därefter är det bara att bygga vidare lager på lager… Jag börjar för det mesta  från höger och går mot vänster på papperet, men det gör man självfallet som känns bäst för en själv.

***

Then you build layer upon layer … I mostly start from the right and go to the left on paper, but you does what make most sense for you.

…så har blev det. Hoppas att denna lilla sammanställning kan vara till hjälp, lycka till i ditt skapande av nya fantastiska motiv.

****

… this is the final result! I hope that this tutorial might help you and good luck in your creation of new amazing scenary.
Hope this little summary might help, good luck in your creation of amazing scenery.