Butterfly Spinning card

  • Kit 5 & 6, dies
  • Kit 18, patern paper
  • Boho Beautiful – Mariposa
  • Gold card
  • Nuvo Glitter
  • Nuvo Drops
  • Sequin

Fjärilen från då jag stansade ut hålet på insidan använde jag på framsidan…

The butterfly that I used to make the spinning hole on the inside I used on the front …