Distress Oxide Spray 2

Jag kontaktade min säljare då jag upptäckte en cancer varning på mina spray flaskor. När jag köpte dem fanns det ingen information om detta. Hon i sin tur kontaktade Ranger och Vidarebefordrade deras svar samt ett test och säkerhets dokument. Blev inte mig mindre orolig efter att läst dokumentet… Det finns här nedan om du själv vill läsa det annars har jag några utdrag längre ned på sidan.

Det blir till att munskydd för min del samt inte använda dem i min pyssel vrå i köket något mer. När vädret tillåter så kommer jag att vara utomhus då jag använder dem. När jag flyttar in i mitt pysselrum så blir det att öppna fönstret. Bättre att vara på den säkra sidan, det går ju inte rengöra lungorna.

I contacted my seller after I found a cancer varning on my sprays, there was no information about the cancer warning in the webbshop when I bought the sprays here in Sweden. She contacted Ranger and then sent me the answer she got and a Safety Data Sheet. Reading this document does not make me less worried … I have added the dokument below if you want to read it otherwise I have some excerpts further down the page.

It will use a mouth guard for my part and not use the sprays in my craft space in the kitchen any more. When the weather allows, I will be outdoors when I use them. When I move into my craft-room, I will open the window. Better to be on the safe side, You can’t clean your lungs.

“The label on Distress Oxide Sprays has come from strict regulation from the state of California stemming from the Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (Proposition 65), passed in 1986.  Here are some facts concerning this label:

 • The Proposition 65 warning labeling is not a determination of whether or not the product is toxic.
 • The label is required to be placed on any product sold in California that contains a chemical (or chemicals) listed by California’s Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA).
 • The list of chemicals was created as part of the law passed in 1986:

o   The intent of this list was to identify any chemicals that could cause, as determined by the state of California, cancer or reproductive harm in drinking water.

o   OEHHA has grown the scope of this list to include any product sold in California.

 • This warning is required to be placed on the product regardless of the concentration.
 • All Ranger products are evaluated by a Board-certified toxicologist for acute and chronic toxicity per federal law.

o   When you see “Conforms to ASTM D-4236”, this means that the product has passed that evaluation.

o   This evaluation also determines whether we have chemicals within our product that would trigger the Proposition 65 label.

The above is, again, not an opinion of whether the product is toxic, but is merely there to inform whether the chemical is present, regardless of the concentration.

A copy of the Safety Data Sheet for the Distress Oxide Sprays is attached for your reference.

Mosaic Tile Card

Det här kortet gjorde jag till Tonic Showcase – Summer Special… Jag kombinerade ihop olika Tonic stansar. Den senaste jag köpte fick jag hem förra veckan, Crocheted Doily. I mitten på den använde jag en ros stans från craft kit #16 och färgade in rosen med samma röda Posca pennan som de andra blommorna. De melerade pappret jag stansade ut ur var ett akvarellpapper som jag sprayat med två olika Distress Oxide sprayer, ett test som jag gjort tidigare och älskade.

This card I made for the Tonic Showcase – Summer Special … I combined various Tonic dies, the latest I got home last week Crocheted Doily. In the middle of it, I used a rose die from the craft kit 16 and I colored the rose with the same red Posca pen as the other flowers. The paper with mixed shades that I die out from, was a watercolor paper that I sprayed with two different Distress Oxide sprays, a test I made earlier that I loved.

 • Crocheted Doily
 • Tonic Magazine #8
 • Tonic Craft kit #16
 • Craft perfect
 • Distress Oxide sprays on watercolor paper
 • Posca pen
 • Card-stock
 • Foam tape

Tonic stansarna har så många olika möjligheter…bara din egna kreativitet som begränsar vad som kan skapas.

The Tonic dies have so many different possibilities … only your own creativity that limits what you can do with them.

Cancer Warning !!!

Distress Oxide spray has a cancer warning on them… so I had to look it up and find this and It dosen’t sound so good! Will be using breathing mask to be on the safe side!

Distress Oxid spray har en cancervarning på dem … så jag var tvungen att kolla upp det och hitta den här informationen och det låter inte så bra! Blir att använda andningsmask för att vara på den säkra sidan!

Ranger Ink

WARNING: This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Varning: Denna produkt kan exponera dig för kemikalier inklusive titandioxid (luftburna, obundna partiklar av respirera storlek), vilket är känt för staten Kalifornien för att orsaka cancer. För mer information gå till www.P65Warnings.ca.gov


P65Warnings.ca.gov.

By law, a warning must be given for listed chemicals unless the exposure is low enough to pose no significant risk of cancer or is significantly below levels observed to cause birth defects or other reproductive harm.

Enligt lagen måste en varning göras för listade kemikalier om inte exponeringen är tillräckligt låg för att inte utgöra någon signifikant risk för cancer eller är signifikant under nivåer som observeras orsaka fosterskador eller annan reproduktionsskada.

May’s Rise & Shine Sale

Jag har nu köpt stora Nuvo glitter flaskor med 100 ml i varje på Rea. Dessa kommer antagligen att räcka mig i flera sekel fram över. De nya Nuvo glitter burkarna innehåller 35 ml och priset för dem är £ 3.49, så jag tycker att detta var ett bra pris. Jämförde med priset här i Sverige och det hamnade på £ 6 /st. Jag valde färger som aldrig blir omoderna med tanken på att de kommer att räcka länge!

I have now bought big Nuvo glitter bottles of 100 ml each on SALE. These will probably last me several centuries ahead. The new Nuvo glitter jars are smaller and they contain 35 ml and the price for them is £ 3.49, so i think this was a good price. Compared to the price here in Sweden and it ended up at £ 6 each. I chose colors that will never be outdated because they will last long time!Jag är Tonic Craft Kit prenumerant, vilket ger mig ytterligare 10% rabatt. Orden var över £20 och då blev frakten endast £2 till Sverige.

I am a Tonic Craft Kit subscriber, which gives me an additional 10% discount. The order was over £ 20 and then the shipping was only £ 2 to Sweden.

Mica Kort / Card

Jag gillar att använda pennor för att lyfta fram det utstansade mönstret, genom att följa kanterna med en penna. Det gör en stor skillnad och så avkopplande att göra. Tänkte först att jag bara skulle fylla i delar av mönstret med den svarta pennan, men för att få större kontrast så valde jag att fylla i resten med vit penna.

I like to use pens to highlight the die cut pattern by following the edges with a pen. It makes a big difference and so relaxing to do too. My first thought was to only fill in parts of the pattern with the black pen, but to get more contrast, I chose to fill in the rest with a white pen.

 • Die – Amy Design
 • Nuvo Mica spray – Nebula Blue
 • Nuvo Mica spray – Turkish Rose
 • Nuvo Glitter Drops – Blue Lagoon
 • Posca pens – White and Black