Tidsspegel / Time mirror

Min svägerska fyllde 50 år i slutet av förra månaden, så jag har gjort den här tidsspegeln till henne…  Baby och födsel banderoll i hörnet, namn i underkanten av spegeln (knyter an till babyn och födsel datumet) och så slutligen IDAG i överkanten (rubrik till spegelbilden)… så har jag tänkt.

Jag startade med en rödbrun (höst färg, då vi går in i den årstiden nu i september) skar ut serpentin ramen från Fancy Frames Cartridge och fäste den med olika stora bitar aluminium tejp.

****

My sister-in law is  turns 50 at the end of the month, so I’ve made her a time mirror  … Baby and maternity banner in the corner, name on the bottom of the mirror (linked to the baby and birth date) and finally IDAG = TODAY at the top (header to mirror image) …

I started with a red-brown (autumn color, as we move into the season now in september) cut out the serpentine frame from Fancy Frames Cartridge and mount it with different sized pieces aluminum tape.

Sporrade runt alla de olika tejp bitarna, hamrade med Tim Holtz bukliga hammare och slutligen behandlade jag hela ytan med sandpapper (diagonalt fram och åter). Avslutade med att applicera svart/brun akrylfärg… fast det mesta gnuggade jag bort för att få fram en sliten yta.

****

Spurred around all the different pieces of tape, hammered with a Tim Holtz hammer and finally I treated the surface with some fine sandpaper (diagonal back and forth). Completed by applying black / brown acrylic paint … most of it I rubbed away to get a worn look.

Babyn har jag gjutit själv… så också alla rosor både blommorna och knopparna. Banderollen är till klippt av ett core papper och textat med en grov vitt penna.  Idag samt Sussane har ett lager 3D lack.

****

The baby I have molded myself … I have also made all the roses both flowers and buds. The banner is to cut from a core paper and subtitled with a coarse white pen.  (IDAG) Today and Sussane have got a coat of  3D medium on them.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.