Smärt fri punch /No Pain punch

Stansar som gör ont att använda…avhjälper jag med mossgummi!

Punches that hurts to use … I remodel this with funky foam!

Jag lägger den raka kanten jäms med kanten på håligheten och trycka till

I put the straight edge as well as the edge of the cavity and press

Det blir ett märke av kanten på stansen, enkel att klippa ut en utfyllnad till stansen

It becomes a mark of the edge of the punch, easy to cut out a padding the punch with

Denna passar nu utmärkt i håligheten, limma fast den med ett lämpligt lim. Jag brukar lägga i två lager då det behövs.

This now fits well into the cavity, glue it with a suitable glue. I usually add two layers when it’s needed.